Faktury od 1 stycznia 2020

Przed wystawieniem paragonu prosimy podanie numeru NIP

 

Od dnia 1 stycznia 2020 r. Wystawienie faktury do sprzedaży udokumentowanej paragonem fiskalnym na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą możliwe jest tylko i wyłączenie w przypadku gdy:

– Na paragonie został wykazany nip nabywcy
Należność wynikająca z wystawionego paragonu fiskalnego jest większa niż 450 zł.

 

W przypadku paragonu z nip nabywcy, którego wartość nie przekracza 450 zł – nie ma możliwości wystawienia faktury ponieważ spełnia ona kryteria „faktury uproszczonej”

 

W przypadku osoby fizycznej, która nie posiada numeru nip, a chce otrzymać fakturę – taka faktura zostanie wystawiona niezależnie od kwoty na paragonie, ale nie będzie zawierała numeru nip.