Syrenka ul. Romaszewskiego

Grafik

Rezerwacji boisk można dokonywać mailowo pod adresem biuro@crs-bielany.waw.pl zgodnie z obowiązującym regulaminem do czwartku do godziny 12:00 na każdy kolejny tydzień. CRS potwierdza rezerwację do piątku do godz. 15:00. Niepotwierdzenie rezerwacji jest równoznaczne z jej anulowaniem. Osoba dokonująca rezerwacji odpowiada za całą grupę. Prosimy o przestrzeganie obowiązujących na obiekcie zasad, procedur i regulaminów.

 

Osoby zainteresowane rezerwacją hali pneumatycznej w okresie jesień – zima lub mające pytania dotyczące jej dostępności, prosimy o kontakt z menedżerem sportu, Robertem Banasiukiem – tel. 506 067 396, rbanasiuk@crs-bielany.waw.pl.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego br. Dz.U. z 2021 poz. 267
hala sportowa oraz hale pneumatyczne Orlik i Syrenka będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym

Korzystanie z ww. obiektów jest dozwolone w przypadku:
a) sportu zawodowego,
b) zawodników pobierających stypendia sportowe,
c) zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpijskiej,
d) uprawiających sport w ramach ligi zawodowej,
e) zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych,
f) szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanym przez AZS,
g) organizatorów kursów i egzaminów w zakresie uprawnień trenerskich lub instruktorskich, o których mowa w ustawie o sporcie oraz egzaminów na patenty żeglarskie i motorowodne oraz licencje motorowodne.
Rozporządzenie obowiązuje do 28 lutego br. wszelkie pytania prosimy kierować na adres email: biuro@crs-bielany.waw.pl

 

 

Screenshot 2021 02 17 at 11.59.46