grafik zajęć z boksu

UWAGA! Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 11 lutego br. Dz.U. z 2021 poz. 267

informujemy, że do dnia 28 lutego 2020 r.  salka boksu w CRS Bielany jest udostępniana jedynie podmiotom uprawnionym, wyłącznie dla sportu zawodowego, kadry narodowej / reprezentacji olimpijskiej / paraolimpijskiej, uprawiających sport w ligach zawodowych, dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez właściwy związek sportowy.