Oferta

powierzchnia reklamowa

Cennik powierzchni reklamowej CRS Bielany
obowiązujący od 1 stycznia 2014

cennik

Dotyczy obiektów: kryta pływalnia – ul. Conrada 6, kompleks Sportowy – ul. Lindego 20,
„Orlik – ul. Rudzka 6, „Syrenka” – ul. Gąbińskiego/Duracza.
* oraz dodatkowo koszty zamknięcia odpowiedniej części pływalni dla klientów (na podstawie cennika pływalni).

Punkty 1,7, 9, 10, 11, 12 nie dotyczą obiektów: „Orlik” – ul. rudzka i „Syrenka” – ul. Gąbińskiego/Duracza