Orlik ul. Rudzka

Hala pneumatyczna

Lokalizacja

Boisko do piłki nożnej znajdujące się  przy ulicy Rudzkiej 6 w Warszawie.

 

Celowość inwestycji.

Zadaszone w listopadzie boisko do piłki nożnej (w miesiącach jesienno-zimowych przykrytego halą pneumatyczną) odciąży obecnie udostępniane hale sportowe, przyczyni się to do łatwiejszego dokonania rezerwacji przez osoby chcące korzystać z boisk. O realizację inwestycji zabiegały nie tylko bielańskie środowiska sportowe, ale także mieszkańcy, w tym rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej 53, gdyż będzie to dodatkowe miejsce do zajęć ruchowych i lekcji wychowania fizycznego dla ich dzieci. Poprawią się warunki do trenowania w miesiącach zimowych.

 

Wykonawca:

Grimar s.c., Katowice


Zagospodarowanie terenu

Oddana do użytku hala pneumatyczna jest ustawiona nad istniejącym w tym miejscu wcześniej boiskiem piłkarskim o nawierzchni ze sztucznej trawy. Hala to obiekt tymczasowy nietrwale związany z gruntem za pomocą specjalnych szpilek.

Dodatkowo zostało wykonane utwardzenie gruntu na terenie działki dla ustawienia urządzeń technicznych powłoki, takich jak nagrzewnica i sprężarki powietrza.

W hali nie będzie przebywało więcej niż 80 osób. Do hali prowadzi jedno główne wejście wyposażone w drzwi obrotowe. Hala jest również wyposażona w dwa wyjścia awaryjne gwarantujące bezpieczną ewakuację.

 

Dane liczbowe:

  • Kubatura hali – 11160 m3
  • Powierzchnia boiska piłkarskiego – 1. 860 m2
  • Wymiary hali w metrach (dł., szer.) –  32×60

 

Opis techniczny

Podstawowymi elementami hali są: system powłok, kotwienie hali po obrzeżu, system grzewczo-nadmuchowy z zasilaniem awaryjnym, oświetlenia, drzwi główne i awaryjne. Powłoki hali utrzymywane są wewnętrznym nadciśnieniem generowanym przez system  nadmuchowy. Podczas pierwszego pompowania hali wzrastające we wnętrzu ciśnienie powoduje podnoszenie się powłok, aż do momentu, w którym zostają one naprężone na nadającej kształt i zapewniającej stabilność konstrukcji hali. Ciśnienie panujące we wnętrzu jest nie wyczuwalne dla człowieka. Różnica ciśnienia pomiędzy wnętrzem hali, a normalnym ciśnieniem atmosferycznym jest rzędu dwóch hPa, zatem dobowe wahania ciśnienia atmosferycznego są dużo wyższe. Z drugiej strony ciśnienie to w zupełności wystarcza, aby oprzeć się sile parcia i ssania wiatru. Konstrukcja pneumatyczna w zastosowanej technologii jest lekka, estetyczna i co najważniejsze bezpieczna. Konstrukcja ta w okresie letnim będzie przechowywana w wykonanym do tego celu pomieszczeniu.

Hala jest również wyposażona w monitoring obejmujący zasięgiem całą halę (zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz).

 

Głównymi zaletami konstrukcji pneumatycznej są:

  • Relatywnie niski koszt inwestycji w porównaniu do budowy hal stałych, które są kilkukrotnie droższe
  • Dzięki zastosowaniu lekkich materiałów, montaż i demontaż hali jest bardzo szybki i prosty. Taki proces trwa zaledwie 1 dzień, co pozwala na montaż hali na okres jesienno-zimowy i demontaż na okres wiosenno-letni. Przewidywany okres montażu hali to październik/ listopad, a demontażu hali marzec/kwiecień.
  • Możliwość budowy hali nad istniejącym już boiskiem bez szkody dla nawierzchni
  • Dostosowanie rozmiaru hali do każdego areału

 

Sposób użytkowania:

Zgodnie z decyzją Zarządu Dzielnicy Bielany korzystanie  z hali pneumatycznej na boisku Orlik jest nieodpłatne. Pierwszeństwo rezerwacji mają bielańskie szkoły, uczniowskie  kluby sportowe, stowarzyszenia i organizacje społeczne, dlatego będą miały one pierwszeństwo przy  rezerwacji boiska .

Obiekt będzie dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 21.30 , a w weekendy od 9.00 do 20.00. W dni powszednie do godziny 15.30 z hali pneumatycznej będą korzystali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 53 w ramach zajęć szkolnych.  W grafikach przewidziane są także bezpłatne bloki czasowe dla mieszkańców, głównie w weekendy.

Użytkownicy hali pneumatycznej mają również zagwarantowany dostęp do szatni i toalety znajdującej się w  kontenerze  socjalnym znajdującym się obok hali.