Grafik

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z późniejszymi zmianami obiekt jest dostępny wyłącznie dla uprawnionych osób.