Biuletyn Informacji Publicznej - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany

Władze | Struktura organizacyjna | Status prawny | Zasady funkcjonowania | Kompetencje | Przedmiot działalności | Dostęp do informacji publicznej
Rekrutacja | Struktura własnościowa i majątek | Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw | Ewidencje i rejestry | Sprawozdania finansowe | Zamówienia publiczne
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

small logo

 

Wnioski i pisma należy składać w recepcji pływalni Centrum Rekreacyjno-Sportowego ul. Lindego 20 lub wysyłać za pośrednictwem poczty na adres:
Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany Ul. Lindego 20
01-952 Warszawa


W sprawach dotyczących informacji na temat naszej działalności prosimy o kontakt pod nr Tel.  (22) 835 00 08 wew. 101 Rezerwacja pływalni, umowy - kontakt pod numerem tel. 22 835 00 08

Dyrektor CRS przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 po uprzednim umówieniu się telefonicznym (tel. 22 835 00 08)


Administrator danych

Centrum Rekreacyjno-Sportowe (dalej CRS) m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany, reprezentowane przez Dyrektora jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z RODO CRS jest odpowiedzialne za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.


Inspektor ochrony danych

Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO Dyrektor Centrum Rekreacyjno-Sportowego wyznaczyl p. Anne Sosinska na inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotycza moga kontaktowac sie z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach zwiazanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przyslugujacych im na mocy RODO.

W celu umozliwienia kontaktu z inspektorem ochrony danych zostal utworzony dedykowany adres e-mail: ochrona.danych@crs-bielany.waw.pl

Inspektor ochrony danych zapewnia pelna poufnosc komunikacji z osobami, których dane dotycza. Zgodnie z art. 38 ust. 5 Rozporzadzenia inspektor ochrony danych jest zobowiazany do zachowania tajemnicy lub poufnosci co do wykonywania swoich zadan - zgodnie z prawem Unii lub prawem panstwa czlonkowskiego.