Dostępność architektoniczna – Kompleks Sportowy Orlik

Dostępność architektoniczna

Wszystkie obiekty administrowane przez Centrum Rekreacyjno- Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany przystosowane są do korzystania z nich przez osoby z niepełnosprawnościami.

Obiekt sezonowy Orlik 2012 przy ul. Rudzka 6

Obiekt pozbawiony barier architektonicznych, umożliwiający aktywność fizyczną ludzi w każdym wieku i osób z niepełnosprawnościami.

Zdjęcie nr 1: Zdjęcie satelitarne Obiektu

Dojazd komunikacją miejską:

Rudzka 02-03 Linia 121,157,181,185, N46 – odległość od przystanku: 68m

Zaleca się sprawdzenie aktualnych informacji na stronie: https://jakdojade.pl/warszawa/trasa

Dojazd własnym środkiem transportu:

Na parking wjeżdża się w drogę wewnętrzną od strony ul. Klaudyny. Wzdłuż drogi wewnętrznej znajdują się miejsca postojowe. Dookoła obiektu wyodrębniono kilka miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada zaplecze socjalne, wyposażone w podjazdy do szatni dla osób poruszających się na wózkach oraz toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zdjęcie nr 2: Budynek z zapleczem socjalnym