Jadłodzielnia, przy ul. Conrada 6

REGULAMIN KORZYSTANIA Z JADŁODZIELNI 

DZIAŁAJĄCEJ W WARSZAWIE W DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY 

PRZY UL. CONRADA 6

§1

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Jadłodzielni – rozumie się Jadłodzielnię w Warszawie jako zorganizowane miejsce przy Centrum Rekreacyjno – Sportowym m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany przy pływalni na ulicy Conrada 6 w odpowiedni sposób oznaczone.
 2. Żywności – rozumie się produkty spożywcze lub przetwory domowe nadające się do spożycia, które
  na własną odpowiedzialność można zostawić lub zabrać z Jadłodzielni.
 3. Przekazującym – rozumie się osobę która postawiła produkty żywnościowe w Jadłodzielni.
 4. Odbierającym – rozumie się osobę która zabiera produkty żywnościowe znajdujące się w Jadłodzielni.
 5. CRS Bielany – rozumie się Centrum Rekreacyjno – Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany
 6. Regulaminie – rozumie się niniejszy Regulamin.

CELE I ZADANIA JADŁODZIELNI

§2

 1. Celem głównym organizowanej Jadłodzielni jest zapobieganie marnowaniu żywności.
 2. Cele szczegółowe :
 1. Pomoc potrzebującym – zarówno osobom posiadającym niepotrzebną żywność jak i potrzebującym żywności
 2. wzrost wrażliwości na potrzeby innych, wzmacnianie więzi społecznych i postaw prospołecznych
 3. Zapobieganie marnotrawieniu żywności
 4. Kształtowanie świadomych zachowań konsumenckich
 1. Jadłodzielnia jest miejscem bezpłatnego dzielenia się żywnością.
 2. Odbierający bierze żywność na własną odpowiedzialność oceniając jej przydatność indywidualnie za pomocą wzroku, węchu i informacji na opakowaniu. 
 3. CRS Bielany nie bierze odpowiedzialności za jakość produktów pozostawianych w Jadłodzielni.
 4. Z Jadłodzielni mogą korzystać wszyscy. 
ŻYWNOŚĆ

§3

 1. Jadłodzielnia przyjmuje:
 1. Produkty spożywcze nadające się do spożycia, które nie przekroczyły daty przydatności do spożycia.
 2. Produkty lub przetwory domowe powinny być szczelnie zapakowane lub umieszczone w pojemnikach.
 3. Wyroby domowe muszą zawierać naklejone informacje zawierającą datę wytworzenia oraz informacje zwierające skład przetworu.
 1. Jadłodzielnia nie przyjmuje:
 1. Żadnego rodzaju surowego mięsa
 2. Produktów zawierających surowe jaja
 3. Produktów zawierających surowe niepasteryzowane mleko
 4. Produktów już rozpoczętych w puszkach i słoikach
 5. Produktów z oznakami popsucia (nietypowy zapach, kolor, pleśń itp.)
 6. Produktów które wymagają trwałych warunków chłodniczych
 7. Alkoholu

ORGANIZACJA JADŁODZIELNI

§4

 1. Nadzór na Jadłodzielnią sprawuje CRS Bielany
 2. Jadłodzielnia jest dostępna całodobowo.
 3. CRS Bielany dba o utrzymanie czystości i porządku w Jadłodzielni.
 4. CRS Bielany dba, aby produkty pozostawione były zgodne z Regulaminem, weryfikuje zgromadzone produkty raz dziennie i usuwa produkty te, które są przeterminowane lub zaczęły się psuć.
 5. CRS Bielany ma prawo odmówić przyjęcia żywności która jest nieznana do spożycia lub nie spełnia wymogów określonych w Regulaminie.
 6. CRS Bielany ma prawo odmówić wydania żywności Odbierającemu jeśli uzna że ilość produktów jest rażąco niezgodna z normami życia społecznego.

              

              pastedGraphic.png