Kompleks Sportowy ul. Lindego 20 oraz Pływalnia ul. Conrada 6 będą funkcjonowały w skróconych godzinach w dniach:

1 maja (wtorek) – 9:00 – 21:00

3 maja (czwartek) – 9:00 – 21:00