Orlik ul. Rudzka

Lokalizacja
Boisko do piłki nożnej znajdujące się przy ulicy Rudzkiej 6 w Warszawie.
Celowość inwestycji.
Zadaszone w listopadzie boisko do piłki nożnej (w miesiącach jesienno-zimowych przykryte halą pneumatyczną) odciąża obecnie udostępniane hale sportowe, przyczynia się to do łatwiejszego dokonania rezerwacji przez osoby chcące korzystać z boisk. O realizację inwestycji zabiegały nie tylko bielańskie środowiska sportowe, ale także mieszkańcy, w tym rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej 53, gdyż jest to dodatkowe miejsce do zajęć ruchowych i lekcji wychowania fizycznego dla ich dzieci. Poprawia to również warunki do trenowania w miesiącach zimowych.

Wykonawca:
Grimar s.c., Katowice

Zagospodarowanie terenu
Oddana do użytku hala pneumatyczna jest ustawiona nad istniejącym w tym miejscu wcześniej boiskiem piłkarskim o nawierzchni ze sztucznej trawy. Hala to obiekt tymczasowy nietrwale związany z gruntem za pomocą specjalnych szpilek.
Dodatkowo zostało wykonane utwardzenie gruntu na terenie działki dla ustawienia urządzeń technicznych powłoki, takich jak nagrzewnica i sprężarki powietrza.
W hali nie przebywa więcej niż 80 osób. Do hali prowadzi jedno główne wejście wyposażone w drzwi obrotowe. Hala jest również wyposażona w dwa wyjścia awaryjne gwarantujące bezpieczną ewakuację.

Dane liczbowe:
Kubatura hali – 11160 m3
Powierzchnia boiska piłkarskiego – 1. 860 m2
Wymiary hali w metrach (dł., szer.) – 32×60

Opis techniczny
Podstawowymi elementami hali są: system powłok, kotwienie hali po obrzeżu, system grzewczo-nadmuchowy z zasilaniem awaryjnym, oświetlenia, drzwi główne i awaryjne. Powłoki hali utrzymywane są wewnętrznym nadciśnieniem generowanym przez system nadmuchowy. Podczas pierwszego pompowania hali wzrastające we wnętrzu ciśnienie powoduje podnoszenie się powłok, aż do momentu, w którym zostają one naprężone na nadającej kształt i zapewniającej stabilność konstrukcji hali. Ciśnienie panujące we wnętrzu jest nie wyczuwalne dla człowieka. Różnica ciśnienia pomiędzy wnętrzem hali, a normalnym ciśnieniem atmosferycznym jest rzędu dwóch hPa, zatem dobowe wahania ciśnienia atmosferycznego są dużo wyższe. Z drugiej strony ciśnienie to w zupełności wystarcza, aby oprzeć się sile parcia i ssania wiatru. Konstrukcja pneumatyczna w zastosowanej technologii jest lekka, estetyczna i co najważniejsze bezpieczna. Konstrukcja ta w okresie letnim będzie przechowywana w wykonanym do tego celu pomieszczeniu.
Hala jest również wyposażona w monitoring obejmujący zasięgiem całą halę (zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz).

Głównymi zaletami konstrukcji pneumatycznej są:

  • Relatywnie niski koszt inwestycji w porównaniu do budowy hal stałych, które są kilkukrotnie droższe
  • Dzięki zastosowaniu lekkich materiałów, montaż i demontaż hali jest bardzo szybki i prosty. Taki proces trwa zaledwie 1 dzień, co pozwala na montaż hali na okres jesienno-zimowy i demontaż na okres wiosenno-letni. Przewidywany okres montażu hali to październik/ listopad, a demontażu hali marzec/kwiecień.
  • Możliwość budowy hali nad istniejącym już boiskiem bez szkody dla nawierzchni
  • Dostosowanie rozmiaru hali do każdego areału

Sposób użytkowania:
Zgodnie z decyzją Zarządu Dzielnicy Bielany korzystanie z hali pneumatycznej na boisku Orlik jest nieodpłatne. Pierwszeństwo rezerwacji mają bielańskie szkoły, uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia i organizacje społeczne.
Obiekt jest dostępny od poniedziałku do piątku oraz w weekendy (zgodnie z obowiązującym grafikiem). W dni powszednie do godziny 15.30 z hali pneumatycznej korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 53 w ramach zajęć szkolnych. W grafikach przewidziane są także bezpłatne bloki czasowe dla mieszkańców, głównie w weekendy.
Użytkownicy hali pneumatycznej mają również zagwarantowany dostęp do szatni i toalety, znajdującej się w kontenerze socjalnym znajdującym się obok hali.

boisko Orlik boisko Orlik