Parking Cenniki

Cennik biletów płatnego parkingu niestrzeżonego
„Kompleks Sportowy – ul. Lindego 20”
Obowiązujący od dnia 14.02.2022

 

1. * Klient CRS Bielany – osoba, która posiada ważny bilet lub karnet zakupiony w kasie CRS Bielany, upoważniający do skorzystania z usług oferowanych w CRS Bielany.
2. ** Klient zewnętrzny – osoba, która korzysta z usług lub zajęć organizowanych na obiektach CRS Bielany przez podmioty zewnętrzne (np. uks, kluby, firmy itp.).
3. Ceny brutto – są to ceny, które zawierają podatek VAT.
4. Ceny netto – są to ceny, do których zostanie naliczony podatek VAT.
5. Ceny obowiązują 7 dni w tygodniu przez cały rok.
6. Opłaty za parking dokonuje się w Recepcji w godzinach pracy CRS Bielany.
7. *** Najem parkingu – możliwy tylko podczas imprez prowadzonych na terenie kompleksu sportowego CRS Bielany.