Parking Regulamin

Regulamin płatnego parkingu niestrzeżonego
Kompleksu Sportowego w Warszawie ul. Lindego 20

§ 1
Postanowienia wstępne:

 1. Teren parkingu płatnego stanowi część Kompleksu Sportowego Centrum Rekreacyjno-Sportowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany (w skrócie CRS Bielany), zwanego dalej Parkingiem.
 2. Parkingiem położonym przy ul. Lindego 20 w Warszawie, znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie Kompleksu Sportowego, zarządza CRS Bielany.
 3. Ilość miejsc jest ograniczona: 39 miejsc ogólnych, 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych,
  1 miejsce dla autokaru. CRS Bielany nie odpowiada za brak miejsc na parkingu.
 4. Parking jest niestrzeżony, płatny, czynny 365 dni w roku, 24 godziny na dobę.
 5. Pobranie biletu i wjazd na parking stanowi zawarcie umowy i akceptację niniejszego regulaminu.
 6. KLIENTEM CRS BIELANY jest osoba, która posiada ważny bilet lub karnet zakupiony w kasie CRS Bielany, upoważniający do skorzystania z usług oferowanych w CRS Bielany.
 7. KLIENTEM ZEWNĘTRZNYM jest osoba, która korzysta z usług lub zajęć organizowanych na obiektach CRS przez podmioty zewnętrzne (np. uks, kluby, firmy itp).

§ 2
Zasady korzystania i rozliczania z parkingu:

 1. Pierwsze 30 minut korzystania z parkingu jest dla wszystkich bezpłatne.
 2. KLIENT CRS BIELANY zwolniony jest z opłat przez pierwsze 1,5 h liczony od momentu wjazdu do czasu wyjazdu.
 3. Rozliczenie czasu postoju pojazdu na parkingu następuje w jednostkach godzinowych (60 minut).
  Po zakończeniu pełnej godziny czas przekroczenia naliczany jest jako kolejna pełna godzina.
 4. Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo:
 5. Zatrzymać się przed szlabanem przy automacie biletowym,
 6. Uruchomić szlaban przez pobranie biletu parkingowego lub zeskanowanie aktywnego karnetu CRS na dowolną usługę świadczoną w CRS Bielany,
 7. Przejechać całym obwodem auta na teren parkingu. Należy pamiętać, że szlaban zamyka się natychmiast po każdym przejeździe pojazdu; jednoczesny przejazd dwóch pojazdów grozi uszkodzeniem samochodu lub systemu obsługi parkingu.
 8. Wyjeżdżając z parkingu należy obowiązkowo:
  1. Zatrzymać się przed szlabanem, włożyć do czytnika bilet parkingowy rozliczony w Recepcji lub po skorzystaniu z usługi zeskanować aktywny karnet CRS,
  2. Przejechać całym obwodem pojazdu poza teren parkingu pamiętać, że szlaban zamyka się natychmiast po każdym przejeździe samochodu,
  3. Zabroniony jest jednoczesny przejazd dwóch pojazdów gdyż grozi to uszkodzeniem samochodu lub systemu obsługi parkingu.
 9. Wysokość opłat parkingowych oraz innych opłat określa Cennik korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego.
 10. Opłaty za parking dokonuje się w Recepcji w godzinach pracy CRS Bielany.
 11. KLIENCI CRS BIELANY, aby skorzystać z prawa do 1,5 h bezpłatnego parkingu, zobowiązani są rozliczyć BILET PARKINGOWY w recepcji obiektu, pod warunkiem okazania biletu parkingowego podczas zakupu lub bezpośrednio podczas rozliczania się z usługi w Recepcji.
 12. Klient CRS, który nie zgłosił BILETU PARKINGOWEGO w Recepcji w trakcie zakupu usługi lub w trakcie jej rozliczania traci prawo do 1,5 godziny bezpłatnego parkowania.
 13. Klient CRS BIELANY, który nie posiada na wjeździe do parkingu aktywnego karnetu wjeżdża na parking za pobraniem biletu parkingowego – natomiast po doładowaniu karnetu oraz skorzystaniu z usługi wyjeżdża po zeskanowaniu karnetu.
 14. Za zgubienie biletu parkingowego pobierana jest dodatkowa opłata zgodnie z cennikiem.
 15. Regulamin i cennik znajdują się w recepcji CRS Bielany, na stronie internetowej crs-bielany.waw.pl oraz na tablicy przy parkingu.

§ 3
Przepisy porządkowe i bezpieczeństw

 1. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych obowiązują przepisy ustawy prawo
  o ruchu drogowym oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów do 10 km/h.
 2. Kierowca pojazdu korzystający z parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych, poleceń pracowników CRS Bielany oraz innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie.
 3. Wjazd i wyjazd z parkingu są monitorowane – każde zniszczenie mienia będącego na wyposażeniu parkingu oraz naruszanie zasad niniejszego regulaminu będzie zgłaszane odpowiednim służbom. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zarządzającemu oraz osobom trzecim na terenie parkingu.
 4. W czasie parkowania kierowca jest zobowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie i ustawiać pojazd w wyznaczonych zatokach nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca do parkowania tj. zgodnie z przepisami ustawy o ruchu drogowym.
 5. Na miejscach parkingowych oraz drogach wewnętrznych zabronione jest: naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie parkingu.
 6. Pojazdy osób nierespektujących niniejszy regulamin mogą zostać odholowane przez właściwe służby na koszt właściciela pojazdu.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 15.02.2018 r. Regulamin został zatwierdzony
  Zarządzeniem Dyrektora CRS Bielany nr 15/2018 z dnia 12.02.2018 r.