W CRS Bielany przy ulicy Conrada 6 od 27 czerwca do 17 lipca odbywa się przerwa technologiczna.

Czas ten wykorzystujemy na przeglądy, naprawy, remonty i wielkie sprzątanie.