• Ceny obowiązują w godzinach pracy kompleksu, 7 dni w tygodniu przez okres rozłożenia hali pneumatycznej.
  • Korzystanie z boiska możliwe jest wyłącznie na podstawie umów najmów zawartych z CRS Bielany.
  •  Odwołanie zajęć do 10 dni przez planowanymi zajęciami – 100% odpłatności za każdą godzinę rezygnacji z wynajmu.
  • Odwołanie zajęć poniżej 10 dni przez planowanymi zajęciami – opłata 10zł netto (+ VAT) za każdą godzinę rezygnacji z wynajmu.
  • Na obiekcie nie może przebywać jednorazowo więcej niż 50 osób.
  • Do kalkulacji (do … godzin i powyżej … godzin) pod uwagę brana jest ilość godzin oznaczona w kolumnie nr 3 „liczba godzin/dzień/tydzień/miesiąc”
  • Podana cena za nagrywanie filmów oraz zdjęcia jest opłatą kompleksową