Syrenka ul. Romaszewskiego

Hala pneumatyczna

Od listopada na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego „SYRENKA” w Parku Olszyna u zbiegu ulic Gąbińskiej i Romaszewskiego powstanie hala pneumatyczna nad boiskiem do piłki nożnej.

 

Kto będzie korzystał:
Zamiar korzystania z boiska zgłaszają już kluby, szkoły oraz stowarzyszenia sportowe. Boisko będzie jednak dostępne także dla chcących wynająć obiekt grup zorganizowanych.

 

Wykonawca:
Konsorcjum firm Interhall oraz Grimar.
Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Zagospodarowanie terenu:
Oddana do użytku hala pneumatyczna będzie ustawiona nad istniejącym w tym miejscu wcześniej boiskiem piłkarskim o nawierzchni ze sztucznej trawy. Hala to obiekt tymczasowy nietrwale związany z gruntem za pomocą specjalnych szpilek. Dodatkowo zostało wykonane utwardzenie gruntu na terenie działki dla ustawienia urzadzeń technicznych powłoki, takich jak nagrzewnica i sprężarki powietrza.

 

W hali będzie przebywało do 50 osób niebędących jej stałymi użytkownikami. Do hali prowadzi jedno główne wejście wyposażone w drzwi obrotowe oraz dwie pary drzwi ewakuacyjnych.

 

Dane liczbowe:
– Powierzchnia działki – 61.610,00 m2
– Kubatura hali -10.500,00 m2
– Powierzchnia użytkowa hali – 1.631 m2
– Wymiary hali (dł., szer., wys.) – 55,86x2870x8,5 m
– Maksymalna liczba użytkowników hali – 50 osób

 

Opis techniczny:

 

Wprowadzenie
Podstawowymi elementami hali są: system powłok, kotwienie hali po obrzeżu, system grzewczo-nadmuchowy z zasilaniem awaryjnym, oświetlenia, drzwi główne i awaryjne. Powłoki hali utrzymywane są powietrzem wdmuchiwanym do wnętrza hali przez wentylatory umieszczone w maszynowni. Podczas pierwszego pompowania hali wzrastające we wnętrzu ciśnienie powoduje podnoszenie się powłok, aż do momentu, w którym zostają one naprężone na nadającej kształt i zapewniającej stabilność konstrukcji hali, czyli sieci lin stalowych. Ciśnienie panujące we wnętrzu jest nie wyczuwalne dla człowieka. Różnica ciśnienia pomiędzy wnętrzem hali, a normalnym ciśnieniem atmosferycznym jest rzędu dwóch  hPa, zatem dobowe wahania ciśnienia atmosferycznego są dużo wyższe. Z drugiej strony ciśnienie to w zupełności wystarcza, aby oprzeć się sile parcia i ssania wiatru. Konstrukcja pneumatyczna w zastosowanej technologii jest lekka, estetyczna i co najważniejsze bezpieczna.

 

Głównymi zaletami konstrukcji pneumatycznej są:
– Relatywnie niski koszt inicjacji inwestycji w porównaniu do budowy hal stałych, które są kilkukrotnie droższe
– Powłoki ciśnieniowe traktowane są jako obiekty tymczasowe, dlatego nie wymaga się pozwolenia budowlanego na ich instalację
– Dzięki zastosowaniu lekkich materiałów, montaż i demontaż hali jest bardzo szybki i prosty. Taki proces trwa zaledwie 1 dzień, co pozw2ala na montaż hali na okres jesienno-zimowy i demontaż na okres wiosenno-letni.
– Możliwość budowy hali nad istniejącym już boiskiem bez szkody dla nawierzchni
– Dostosowanie rozmiaru hali do każdego areału

 

System powłok
Hala pneumatyczna jest budowlą na trwałe nie połączoną z gruntem. Sieć lin stalowych stanowiąca system nożny hali przyłączona jest do podłoża za pomocą specjalnych kotew. Po wyłączeniu maszyn grzewczo nadmuchowych, halę można złożyć w ciągu jednego dnia.

 

Ścianę tworzy system trzech powłok:
– powłoka główna (nośna) – wykonana jest z najwyższej jakości materiału PCV spełniającego wszystkie wymogi bezpieczeństwa, a przede wszystkim normę niepalności DIN 4102 B1. Materiał PCV jest zabezpieczony przed grzybieniem.
– powłoka izolacyjna – o budowie pęcherzykowej minimalizującej starty ciepła w hali. Suche powietrze wewnątrz pęcherzyków jest wyjątkowo dobrym izolatorem ciepła.
– powłoka ochronna – ma za zadanie chronić wyżej wymienione powłoki przed zabrudzeniem, dreszczem i śniegiem. Dodatkowo neutralizuje promienie UV. Dzięki tej powłoce hala przez cały okres użytkowania zachowuje wysoką estetykę oraz nie traci swoich transparentnych właściwości.

 

Te trzy warstwy powłok są równomiernie dociśnięte ciśnieniem powietrza generowanym poprzez system dmuchaw, do zewnętrznej sieci lin stalowych tworząc  przy tym naturalne uwypuklenia. Ocynkowana sieć lin odbiera siły statyczne wynikające z różnicy ciśnień czy też sił przyrody(wiatr) i przenosi je za pomocą kotew do ziemi.