Biuletyn Informacji Publicznej - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany

Władze | Struktura organizacyjna | Status prawny | Zasady funkcjonowania | Kompetencje | Przedmiot działalności | Dostęp do informacji publicznej |
Rekrutacja | Struktura własnościowa i majątek | Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw | Ewidencje i rejestry | Sprawozdania finansowe | Zamówienia publiczne | Deklaracja dostępności | Raport o stanie zapewnienia dostępności |
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Zamówienia publiczne

04.07.2022 – CRS.DZP.260.169.2022 Zapytanie ofertowe: Zakup złoża filtracyjnego

 

31.05.2022 – CRS.DZP.145.129.2022 Zapytanie ofertowe: Zakupu i montaż słupków startowych na pływalni przy ul. Lindego 20, Warszawa

 

17.05.2022 – CRS.DZP.260.129.2022 Zapytanie ofertowe – uzupełnienie: Wymiana złoża filtracyjnego w systemie oczyszczania i filtracji wody basenowej wraz z utylizacją (pływalnia ul. Lindego 20, Warszawa)

 

17.05.2022 – CRS.DZP.260.129.2022 Zapytanie ofertowe: Wymiana złoża filtracyjnego w systemie oczyszczania i filtracji wody basenowej wraz z utylizacją (pływalnia ul. Lindego 20, Warszawa)

 

4.04.2022 CRS. DZP.260.77.2022 – zapytanie ofertowe – ratownictwo wodne

 

1.03.2022 CRS.DZP.260.42.2022 – Przegląd sprzętu sportowego Orlik i Syrenka

 

25.02.2022 CRS.DZP.260.39.2022 – Przegląd budowlany

 

11.02.2022 CRS.DZP.260.26.2022 – Wykonanie przeglądu sprzętu p. poż. na obiektach CRS Bielany

 

10.02.2022 CRS.DZP.260.23.2022 – Demontaż hal pneumatycznych

 

10.02.2022 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

 

30.12.2021 CRS.DZP.260.454.2021 Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego

 

05.10.2021 CRS.DZP.260.325.2021 – monitoring obiektów CRS Bielany

 

ZP – 1/CRS/2021 Przetarg – „Dostarczanie energii cieplnej do obiektów zamawiającego” (nr ogłoszenia 2021/BZP 00257875/01)

 

03.11.2021. CRS.DZP.260.322.2021 – Naprawa dachu

 

03.11.2021. CRS.DZP.260.321.2021 – Badanie wody basenowej

 

03.11.2021 CRS.DZP.260.320.2021 – Pomiary i przegląd instalacji elektrycznej

 

29.10.2021 CRS.DZP.260.309.2021 – serwis i konserwacja węzła cieplnego

 

29.10.2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja

 

27.10.2021 CRS.DZP.260.306.2021 – Dostawa gazu ziemnego do Obiektu CRS Bielany „Orlik”

 

25.10.2021 CRS.DZP.260.305.2021 zapytanie ofertowe – Pomiary/wentylacja/serwis klimatyzacji

 

21.10.2021 CRS.DZP.260.295.2021 zapytanie ofertowe – Konserwacja, bieżący nadzór oraz serwis systemu sygnalizacji pożaru

 

20.10.2021 CRS.DZP.260.293.2021 zapytanie ofertowe – Konserwacja oraz pogotowie dźwigowe

 

19.10.2021 CRS.DZP.260.292.2021 zapytanie ofertowe – Świadczenie usług medycyny pracy

 

3.09.2021 CRS.DZp.260.237.2021 zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na obiekt SYRENKA (ul. Romaszewskiego / Gąbińska)

31.08.2021 CRS.DZP.260.228.2021 – Montaż hal pneumatycznych nad boiskami do piłki nożnej

23.07.2021 CRS.DZP.262.157.2021 Zapytanie ofertowe – wymiana uszkodzonej podłogi w pomieszczeniu szatni – obiekt Syrenka w Parku Olszyna

23.07.2021 CRS.DZP.261.157.2021 Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie wymiany 7 uszkodzonych spłuczek tzw. geberity – obiekt CRS Lindego 20

01.07.2021 CRS.DZP.260.157.2021 Zapytanie ofertowe – wykonanie „wirtualnego spaceru” na stronę www. – obiekt CRS Lindego 20

25.05.2021 CRS.DZP.260.122.2021 Zapytanie ofertowe – zakup tonerów

21.05.2021 CRS.DZP.260.121.2021 Zapytanie ofertowe – monitoring

5.05.2021 CRS.DZP.260.110.2021 zapytanie ofertowe – Zakup garażu blaszanego

 

5.05.2021 CRS.DZP.260.108.2021 Zapytanie ofertowe – Zakup przyczepy do ciągnika o mocy 28KM

 

26.03.2021 CRS.DZP.260.75.2021 Zapytanie ofertowe – Zakup urządzeń do konserwacji / pielęgnacji sztucznej trawy na boisku do gry w piłkę nożną.

 

25.03.2021 CRS.DZP.260.74.2021  Zapytanie ofertowe – Wykonanie instalacji wewnętrznej i zakup palników do instalacji gazowej w kontenerze technicznym w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w parku Olszyna.

 

16.03.2021 CRS.DZP.260.65.2021 – Zapytanie ofertowe – UBEZPIECZENIE GRUPOWE DLA
PRACOWNIKÓW ( opłacane przez pracowników)

 

12.03.2021 CRS.DZP.260.63.2021 Zapytanie ofertowe – Sukcesywna dostawa chemii basenowej na potrzeby uzdatniania wody w 2021 r

 

08.01.2020 CRS.DZP.260.1.2021 Zapytanie ofertowe na modernizację systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna. –>

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

30.12.2020 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 –> plik .pdf

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

27.01.2020 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020 CRS Biealny –> plik .pdf

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

07.10.2020 CRS.DZP.260.241.2020. Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego

Dokumenty do pobrania:

 • Ogłoszenie o konkursie –> plik .pdf
 • Regulamin konkursu ofert –> plik .pdf
 • Załącznik nr 1 – oferta –> plik .doc
 • Załącznik nr 2 – oświadcznie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu –> plik .doc
 • Załącznik 3 – wzór umowy najmu –> plik .doc

 

01.07.2020 CRS.DZP.260.117.2020 Remont nawierzchni na boiskach sportowych w kompleksie sportowo-rekreacyjnym Syrenka w Parku Olszyna

Dokumenty do pobrania:

 • Aktualizacja 23.07.2020 Zawiadomienie o wyborze oferty –> plik .pdf
 • Aktualizacja 17.07.2020 Informacja z otwarcia ofert –> plik .pdf
 • Aktualizacja 13.07.2020 Odpowiedź na pytanie do SIWZ 6 –> plik .pdf
 • Aktualizacja 10.07.2020 Odpowiedź na pytanie do SIWZ 5 –> plik .pdf
 • Aktualizacja 10.07.2020 Odpowiedź na pytanie do SIWZ 4 –> plik .pdf
 • Aktualizacja 10.07.2020 Odpowiedź na pytanie do SIWZ 3 –> plik .pdf
 • Aktualizacja 08.07.2020 Odpowiedź na pytanie do SIWZ 2 –> plik .pdf
 • Aktualizacja 06.07.2020 Odpowiedź na pytanie do SIWZ 1 –> plik .pdf
 • Ogłoszenie o zamówieniu –> plik .pdf
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia –> plik .pdf
 • Załącznik nr 1 do SIWZ –> plik .docx
 • Załącznik nr 2 do SIWZ –> plik .docx
 • Załącznik nr 3 do SIWZ –> plik .docx
 • Załącznik nr 4 do SIWZ –> plik .docx
 • Załącznik nr 5 do SIWZ –> plik .docx
 • Załącznik nr 6 do SIWZ –> plik .docx
 • Załącznik nr 7 do SIWZ –> plik .zip
 • Załącznik nr 8 do SIWZ –> plik .pdf
 • Załącznik nr 9 do SIWZ –> plik .docx

 

05.03.2020 CRS.DZP.260.14.2020 Orlik w nowej odsłonie. Wymiana nawierzchni boisk sportowych

Dokumenty do pobrania:

 • Aktualizacja 27.03.2020 Zawiadomienie o wyborze oferty–> plik .pdf
 • Aktualizacja 23.03.2020 Informacja z otwarcia ofert –> plik .pdf
 • Aktualizacja 17.03.2020 Odpowiedź na pytanie do SIWZ 10 –> plik .pdf
 • Aktualizacja 16.03.2020 Odpowiedź na pytanie do SIWZ 9 –> plik .pdf
 • Aktualizacja 13.03.2020 Odpowiedź na pytanie do SIWZ 8 –> plik .pdf
 • Aktualizacja 13.03.2020 Odpowiedź na pytanie do SIWZ 7 –> plik .pdf
 • Aktualizacja 13.03.2020 Odpowiedź na pytanie do SIWZ 6 –> plik .pdf
 • Aktualizacja 13.03.2020 Odpowiedź na pytanie do SIWZ 5 –> plik .pdf
 • Aktualizacja 13.03.2020 Odpowiedź na pytanie do SIWZ 4 –> plik .pdf
 • Aktualizacja 11.03.2020 Odpowiedź na pytanie do SIWZ 3 –> plik .pdf
 • Aktualizacja 11.03.2020 Odpowiedź na pytanie do SIWZ 2 –> plik .pdf
 • Aktualizacja 06.03.2020 Odpowiedź na pytanie do SIWZ 1 –> plik .pdf
 • Ogłoszenie o zamówieniu –> plik .pdf
 • Projekt wykonawczy – Remont boisk i bieżni –> plik .pdf
 • Kosztorys inwestorski –> plik .pdf
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia –> plik .pdf
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych –> plik .pdf
 • Mapa zasadnicza: zagospodarowanie terenu –> plik .pdf
 • Mapa: rzut założenia –> plik .pdf
 • Przekrój przez nawierzchnię boiska piłkarskiego –> plik .pdf
 • Załącznik nr 1 – formularz ofertowy –> plik .docx
 • Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania –> plik .docx
 • Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu –> plik .docx
 • Załącznik nr 4 – oświadczenie o statusie przynależności do grupy kapitałowej –> plik .docx
 • Załącznik nr 5 – wykaz robót budowlanych –> plik .docx
 • Załącznik nr 6 – wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego –> plik .docx
 • Załącznik nr 8 – wzór umowy –> plik .pdf
 • Załącznik nr 9 – oświadczenie o statusie samodzielności realizacji zamówienia –> plik .docx

 

06.02.2020 CRS.DZP.260.4.2020 Zapytanie ofertowe – Modernizacja systemu grzewczego hali pneumatycznej na obiekcie Moje boisko Orlik 2012 przy ul. Rudzkiej 6

Dokumenty do pobrania:

 • Zapytanie ofertowe –> plik .pdf
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty –> plik .xlsx
 • Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia –> plik .pdf
 • Załącznik nr 3 – Projekt umowy –> plik .pdf
 • Załącznik nr 4 – Zapytania ofertowe – oświadczenie wykonawcy –> plik .docx

 

27.11.2019 ZP-7/CRS/2019 Dostawa i przesył / dystrybucja energii cieplnej

Dokumenty do pobrania:

 • Aktualizacja 19.12.2019 Zawiadomienie o wyborze oferty –> plik .pdf
 • Aktualizacja 09.12.2019 Informacja z otwarcia ofert –> plik .pdf
 • Aktualizacja 03.12.2019 Odpowiedzi na pytania – wyjaśnienia treści SIWZ –> plik .docx
 • Aktualizacja 03.12.2019 Odpowiedzi na pytania 2 – wyjaśnienia treści SIWZ –> plik .doc
 • Ogłoszenie nr 628389-N-2019 –> plik .pdf
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia –> plik .pdf
 • Wzór oferty –> plik .docx

 

13.11.2019 ZP-6/CRS/2019 Zawiadomienie o konkursie na najem lokalu użytkowego

Dokumenty do pobrania:

 • Aktualizacja 10.12.2019 Zawiadomienie o wyborze oferty –> plik .pdf
 • Zawiadomienia o konkursie –> plik .pdf
 • Załącznik nr 1 do zawiadomienia o konkursie – wykaz lokali –> plik .pdf
 • Załącznik nr 2 do zawiadomienia o konkursie – regulamin konkursu –> plik .pdf
 • Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu –> plik .pdf
 • Wzór umowy –> plik .pdf
 • Załącznik nr 3 do umowy –> plik .pdf
 • Załącznik nr 1 do oferty na najem lokalu –> plik .docx
 • Załącznik nr 2 do oferty na najem lokalu –> plik .docx
 • Załącznik nr 3 do oferty na najem lokalu –> plik .docx

 

29.07.2019 ZP-5/CRS/2019 Zawiadomienie o konkursie na najem lokalu użytkowego o powierzchni 35 m2

Dokumenty do pobrania:

 • Aktualizacja 22.08.2019 Zawiadomienia o wyborze oferty –> plik .pdf
 • Zawiadomienia o konkursie –> plik .pdf
 • Załącznik nr 1 do zawiadomienia o konkursie – wykaz lokali –> plik .pdf
 • Załącznik nr 2 do zawiadomienia o konkursie – regulamin konkursu –> plik .pdf
 • Załącznik nr 3 do umowy –> plik .doc
 • Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu –> plik .doc
 • Wzór umowy –> plik .pdf
 • Załącznik nr 1 do oferty na najem lokalu –> plik .docx
 • Załącznik nr 2 do oferty na najem lokalu –> plik .docx
 • Załącznik nr 3 do oferty na najem lokalu –> plik .docx

 

29.07.2019 ZP-4/CRS/2019 Zawiadomienie o konkursie na najem lokalu użytkowego o powierzchni 42,35 m2

Dokumenty do pobrania:

 • Aktualizacja 22.08.2019 Zawiadomienia o wyborze oferty –> plik .pdf
 • Zawiadomienia o konkursie –> plik .pdf
 • Załącznik nr 1 do zawiadomienia o konkursie – wykaz lokali –> plik .pdf
 • Załącznik nr 2 do zawiadomienia o konkursie – regulamin konkursu –> plik .pdf
 • Załącznik nr 3 do umowy –> plik .doc
 • Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu –> plik .doc
 • Wzór umowy –> plik .pdf
 • Załącznik nr 1 do oferty na najem lokalu –> plik .docx
 • Załącznik nr 2 do oferty na najem lokalu –> plik .docx
 • Załącznik nr 3 do oferty na najem lokalu –> plik .docx

 

15.03.2019 ZP-3/CRS/2019 Zakup wraz z dostawą chemii basenowej do uzdatniania wody na pływalniach CRS Bielany

Dokumenty do pobrania:

 • Aktualizacja 15.04.2019 Zawiadomienia o wyborze oferty –> plik .pdf
 • Ogłoszenie o zamówieniu –> plik .pdf
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (warunki licytacji) –> plik .pdf
 • Załączniki –> plik .docx

 

05.03.2019 ZP-2/CRS/2019 Zakup wraz z dostawą chemii basenowej do uzdatniania wody na pływalniach CRS Bielany

Dokumenty do pobrania:

 • Aktualizacja 13.03.2019 Unieważnienie przetargu –> plik .pdf
 • Ogłoszenie o zamówieniu –> plik .pdf
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (warunki licytacji) –> plik .pdf
 • Załączniki –> plik .docx

 

05.02.2019 ZP-1/CRS/2019 Wynajem lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z odnową biologiczną, urodą, zdrowiem.

Dokumenty do pobrania:

 • Aktualizacja 26.02.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty –> plik .pdf
 • Zawiadomienie o konkursie –> plik .pdf
 • Formularz oferty –> plik .doc
 • Wzór umowy najmu lokalu –> plik .pdf
 • Wykaz lokali do najmu w konkursie –> plik .pdf
 • Regulamin konkursu ofert –> plik .pdf
 • Załącznik nr 1 do oferty –> plik .doc
 • Załącznik nr 2 do oferty –> plik .doc
 • Załącznik nr 3 do oferty –> plik .doc
 • Załącznik nr 2 do umowy –> plik .doc

 

08.02.2019 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 CRS Biealny –> plik .pdf

 

23.04.2018 ZP-2/CRS/2018 Zakup wraz z dostawą chemii basenowej do uzdatniania wody

Dokumenty do pobrania:

 • Aktualizacja 08.05.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty –> plik .pdf
 • Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy –> plik .pdf
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia –> plik .pdf
 • Załącznik nr 1 – wniosek o dopuszczenie udziału w postępowaniu –> plik .docx
 • Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych –> plik .docx
 • Załącznik nr 3 – wykaz oferowanych środków –> plik .docx

 

08.03.2018 ZP-1/CRS/2018 Wynajem lokalu gastronomicznego na terenie budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany – na terenie Kompleksu Sportowego ul. Lindego 20

Dokumenty do pobrania:

 • Aktualizacja 28.03.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty –> plik .pdf
 • Aktualizacja 22.03.2018 Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do konkursu –> plik .pdf
 • Ogłoszenie konkursu –> plik .pdf
 • Regulamin konkursu ofert –> plik .pdf
 • Załącznik nr 1 – oferta w postępowaniu –> plik .docx
 • Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnienieu warunków uczestnictwa w postepowaniu –> plik .docx
 • Załącznik nr 3 – umowa najmu (wzór) –> plik .pdf
 • Załącznik nr 4 – projekt techniczno-technologiczny kawiarni –> plik .pdf

 

08.02.2018 Plan zamówień publicznych 2018

Dokumenty do pobrania:

 • Plan zamówień publicznych 2018 –> plik .pdf

 

13.12.2017– ZP-14/CRS/2017 Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego

Dokumenty do pobrania:

 • Aktualizacja 22.12.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty –> plik .pdf
 • Ogłoszenie o konkursie –> plik .pdf
 • Regulamin konkursu ofert –> plik .pdf
 • Zalącznik nr 1 – formularz oferty –> plik .docx
 • Zalącznik nr 2 – oświadczenie –> plik .docx
 • Zalącznik nr 3 – umowa najmu –> plik .docx

 

13.12.2017– ZP-13/CRS/2017 Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego

Dokumenty do pobrania:

 • Aktualizacja 22.12.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty –> plik .pdf
 • Ogłoszenie o konkursie –> plik .pdf
 • Regulamin konkursu ofert–> plik .pdf
 • Zalącznik nr 1 – formularz oferty –> plik .docx
 • Zalącznik nr 2 – oświadczenie –> plik .docx
 • Zalącznik nr 3 – umowa najmu –> plik .docx

 

13.12.2017– ZP-12/CRS/2017 Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego

Dokumenty do pobrania:

 • Aktualizacja 22.12.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty –> plik .pdf
 • Ogłoszenie o konkursie –> plik .pdf
 • Regulamin konkursu ofert–> plik .pdf
 • Zalącznik nr 1 – formularz oferty –> plik .docx
 • Zalącznik nr 2 – oświadczenie –> plik .docx
 • Zalącznik nr 3 – umowa najmu –> plik .docx

 

13.12.2017– ZP-11/CRS/2017 Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego

Dokumenty do pobrania:

 • Aktualizacja 22.12.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty –> plik .pdf
 • Ogłoszenie o konkursie –> plik .pdf
 • Regulamin konkursu ofert–> plik .pdf
 • Zalącznik nr 1 – formularz oferty –> plik .docx
 • Zalącznik nr 2 – oświadczenie –> plik .docx
 • Zalącznik nr 3 – umowa najmu –> plik .docx

 

05.12.2017– ZP-10/CRS/2017 Dostawa i przesył energii cieplnej

Dokumenty do pobrania:

 • Aktualizacja 28.12.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty–> plik .pdf
 • Aktualizacja 15.12.2017 Informacja o otwarciu kopert–> plik .docx
 • Aktualizacja 11.12.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia–> plik .pdf
 • Aktualizacja 11.12.2017 Odpowiedzi na pytania 2–> plik .pdf
 • Aktualizacja 08.12.2017 Odpowiedzi na pytania –> plik .pdf
 • Ogłoszenie o zamówieniu –> plik .pdf
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym –> plik .pdf
 • Zalącznik nr 1 – formularz oferty –> plik .docx

 

24.11.2017– ZP-9/CRS/2017 Dostawa i przesył energii cieplnej

Dokumenty do pobrania:

 • Aktualizacja 05.12.2017 Informacja o otwarciu kopert –> plik .docx
 • Aktualizacja 05.12.2017 Unieważnienie postępowania –> plik .docx
 • Aktualizacja 31.11.2017 Odpowiedzi na pytania –> plik .pdf
 • Ogłoszenie o zamówieniu –> plik .pdf
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym –> plik .pdf
 • Zalącznik nr 1 – formularz oferty –> plik .docx

 

05.09.2017– ZP-6/CRS/2017 Konkurs na wynajem barku na terenie budynku przy ul. Lindego 20, Centrum Rekreacyjno-Sportowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany

Dokumenty do pobrania:

 • Aktualizacja 20.09.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty –> plik .pdf
 • Ogłoszenie konkursu –> plik .docx
 • Warunki konkursu –> plik .doc
 • Zalącznik nr 1 – formularz oferty –> plik .docx
 • Zalącznik nr 2 – oświadczenie –> plik .docx
 • Zalącznik nr 3 – wzór umowy –> plik .docx
 • Zalącznik nr 4 – projekt techniczno-technologiczny kawiarni –> plik .pdf

 

28.07.2017– ZP-5/CRS/2017 Dostawa i montaż hali pneumatycznej

Dokumenty do pobrania:

 • Aktualizacja 23.08.2017 Zawiadomonienie o wyborze oferty –> plik .docx
 • Aktualizacja 17.08.2017 Informacja o otwarciu ofert –> plik .pdf
 • Aktualizacja 10.08.2017 Formularz ofertowy –> plik .docx
 • Aktualizacja 10.08.2017 Zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –> plik .pdf
 • Aktualizacja 10.08.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia –> plik .pdf
 • Aktualizacja 04.08.2017 Odpowiedzi na pytania –> plik .pdf
 • Ogłoszenie o zamówieniu –> plik .pdf
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym–> plik .pdf
 • Warunki przyłączenia –> plik .pdf
 • Program funkcjonalno – użytkowy –> plik .pdf

 

22.06.2017– ZP-4/CRS/2017 Dostawa wraz z montażem maszyn i sprzętu do wyposażenia siłowni w Centrum Rekreacyjno-Sportowego m. st. Warszawy w dzielnicy Bielany

Dokumenty do pobrania:

 • Aktualizacja 27.07.2017 Zawiadomienie o wyborze oferty –> plik .pdf
 • Aktualizacja 04.07.2017 Informacja o otwarciu kopert –> plik .docx
 • Aktualizacja 30.06.2017 Odpowiedzi na pytania 3 –> plik .docx
 • Aktualizacja 28.06.2017 Odpowiedzi na pytania 2 –> plik .docx
 • Aktualizacja 28.06.2017 Odpowiedzi na pytania –> plik .docx
 • Aktualizacja 28.06.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia –> plik .pdf
 • Aktualizacja 28.06.2017 Modyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym –> plik .docx
 • Ogłoszenie o zamówieniu –> plik .pdf
 • Formularze–> plik .docx
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym –> plik .pdf

 

02.06.2017– ZP-2/CRS/2017 wykonanie robót budowlanych mających na celu przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego zlokalizowanym przy ulicy Lindego 20 w Warszawie

Dokumenty do pobrania:

Aktualizacja 30.06.2017 – Zawiadomienie o wyborze oferty –> plik .docx

 

 

Aktualizacja 16.06.2017 – Informacja z otwarcia kopert –> plik .pdf

 

 

 

02.06.2017– Unieważnienie ZP-1/CRS/2017 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego M. St. Warszawy w dzielnicy Bielany

Dokumenty do pobrania:

 

18.05.2017– ZP-1/CRS/2017 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego M. St. Warszawy w dzielnicy Bielany.

Dokumenty do pobrania:

 

22.12.2016– Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert na wynajęcie lokali usługowych na terenie budynków Centrum Rekreacyjno-Sportowego m. st. Warszawy w dzielnicy Bielany

Dokumenty do pobrania:

 • Zawiadomienie o wyborze – ZP-10/CRS/2016 –> plik .pdf
 • Zawiadomienie o wyborze – ZP-11/CRS/2016 –> plik .pdf
 • Zawiadomienie o wyborze – ZP-12/CRS/2016 –> plik .pdf
 • Zawiadomienie o wyborze – ZP-13/CRS/2016 –> plik .pdf

 

01.12.2016– Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa i przesył energii cieplnej ZP-9/CRS/2016

Dokumenty do pobrania:

 • Ogłoszenie o zamówieniu –> plik .pdf
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym –> plik .pdf
 • Zalącznik nr 1 – formularz oferty –> plik .docx
 • Odpowiedzi na pytania –> plik .docx
 • Informacja o otwarciu ofert –> plik .docx

 

01.12.2016– Konkurs dotyczący wynajęcia lokalu usługowego na terenie budynku Centrum Rekreacyjno – Sportowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany ZP-10/CRS/2016

Dokumenty do pobrania:

 

01.12.2016– Konkurs dotyczący wynajęcia lokalu usługowego na terenie budynku Centrum Rekreacyjno – Sportowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany ZP-11/CRS/2016

Dokumenty do pobrania:

 

01.12.2016– Konkurs dotyczący wynajęcia lokalu usługowego na terenie budynku Centrum Rekreacyjno – Sportowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany ZP-12/CRS/2016

Dokumenty do pobrania:

 

01.12.2016– Konkurs dotyczący wynajęcia lokalu usługowego na terenie budynku Centrum Rekreacyjno – Sportowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany ZP-13/CRS/2016

Dokumenty do pobrania:

 

02.08.2016– Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu „Zakup i montaż hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej dla obiektu sportowego „SYRENKA” w Parku Olszyna – przetarg nr 3″

Dokumenty do pobrania:

 • – Zawiadomienie o wyborze oferty–> plik.docx

 

26.07.2016– Zakup i montaż hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej dla obiektu sportowego „SYRENKA” w Parku Olszyna – przetarg nr 3

Dokumenty do pobrania:

 • – Formularze–> plik.docx
 • – Ogłoszenie o przetargu–> plik.PDF
 • – Zmiana ogłoszenia–> plik.PDF
 • – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym–> plik.PDF
 • – Program funkcjonalno użytkowy –> plik.PDF

 

19.07.2016– Zakup i montaż hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej dla obiektu sportowego „SYRENKA” w Parku Olszyna – przetarg nr 2

Dokumenty do pobrania:

 • – Unieważnienie postępowania–> plik.docx
 • – Ogłoszenie o przetargu–> plik.PDF
 • – Formularze–> plik.docx
 • – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym–> plik.PDF
 • – Program funkcjonalno użytkowy –> plik.PDF

 

06.07.2016– Zakup i montaż hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej dla obiektu sportowego „SYRENKA” w Parku Olszyna

Dokumenty do pobrania:

 • – Unieważnienie postępowania-> plik.docx
 • – Modyfikacja SIWZ–> plik.PDF
 • – Wyjaśnienie treści SIWZ (odpowiedzi na pytania)–> plik.PDF
 • – Zmiana ogłoszenia–> plik.PDF
 • – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym–> plik.PDF
 • – Ogłoszenie o przetargu –> plik.PDF
 • – Program funkcjonalno użytkowy –> plik.PDF
 • – Formularze –> plik.docx

 

18.12.2015– Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert na wynajęcie lokali usługowych na terenie budynków Centrum Rekreacyjno-Sportowego m. st. Warszawy w dzielnicy Bielany

Dokumenty do pobrania:

 • – zawiadomienie o wyborze – ZP6/CRS/2015 –> plik.PDF
 • – zawiadomienie o wyborze – ZP7/CRS/2015 –> plik.PDF
 • – zawiadomienie o wyborze – ZP8/CRS/2015 –> plik.PDF
 • – zawiadomienie o wyborze – ZP9/CRS/2015 –> plik.PDF

 

09.12.2015 – Unieważnienie ZP-11/CRS/2015 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu niograniczonego na „dostawę i dystrybucję energii cieplnej”

Dokumenty do pobrania:

 • – zawiadomienie o unieważnieniu –> plik.PDF

 

07.12.2015 – Postępowanie ZP-11/CRS/2015 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i dystrybucję energii cieplnej”

Dokumenty do pobrania:

 

07.12.2015 – Unieważnienie ZP-10/CRS/2015 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu niograniczonego na „dostawę i dystrybucję energii cieplnej”

Dokumenty do pobrania:

 • – zawiadomienie o unieważnieniu –> plik.PDF

 

30.11.2015 – Postępowanie ZP-10/CRS/2015 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i dystrybucję energii cieplnej”

Dokumenty do pobrania:

 • – wyjaśnienia do postępowania–> plik.PDF

26.11.2015 – Postępowanie ZP-10/CRS/2015 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i dystrybucję energii cieplnej”

Dokumenty do pobrania:

 • – specyfikacja istotnych warunków zamówienia-> plik.PDF
 • – ogłoszenie o zamówieniu–> plik.PDF
 • – formularze –> plik.DOCX

 

 

20.11.2015 –Konkurs dotyczący wynajęcia lokalu usługowego na terenie budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego m. st. Warszawy w dzielnicy Bielany ZP- 6/CRS/2015

Dokumenty do pobrania:

 • – regulamin konkursu ofert –> plik.DOCX
 • – oświadczenie o spełnianiu warunków–> plik.DOCX

20.11.2015 –Konkurs dotyczący wynajęcia lokalu usługowego na terenie budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego m. st. Warszawy w dzielnicy Bielany ZP-7/CRS/2015

Dokumenty do pobrania:

 • – regulamin konkursu ofert –> plik.DOCX
 • – oświadczenie o spełnianiu warunków–> plik.DOCX

20.11.2015 –Konkurs dotyczący wynajęcia lokalu usługowego na terenie budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego m. st. Warszawy w dzielnicy Bielany ZP-8/CRS/2015

Dokumenty do pobrania:

 • – regulamin konkursu ofert –> plik.DOCX
 • – oświadczenie o spełnianiu warunków–> plik.DOCX

20.11.2015 –Konkurs dotyczący wynajęcia lokalu usługowego na terenie budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego m. st. Warszawy w dzielnicy Bielany ZP-9/CRS/2015

Dokumenty do pobrania:

 • – regulamin konkursu ofert –> plik.DOCX
 • – oświadczenie o spełnianiu warunków–> plik.DOCX

19.11.2015  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP-5/CRS/2015 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na „dostawę środków czystości”

Dokumenty do pobrania:

 • – zawiadomienie –> plik.PDF
 • – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia–> plik.PDF

17.11.2015 – Postępowanie ZP-5/CRS/2015 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na „dostawę środków czystości”

Dokumenty do pobrania:

 • – wyjaśnienia do postępowania–> plik.PDF

03.11.2015 – Postępowanie ZP-5/CRS/2015 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na „dostawę środków czystości”

Dokumenty do pobrania:

 • – opis warunków uczestnictwa w licytacji–> plik DOC
 • – ogłoszenie o zamówieniu–> plik DOC

 

 

02.09.2015  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajęcia lokalu usługowego na terenie budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego m. st. Warszawy w dzielnicy Bielany

Dokumenty do pobrania:

 

10.08.2015 –Konkurs dotyczący wynajęcia lokalu usługowego na terenie budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego m. st. Warszawy w dzielnicy Bielany

Dokumenty do pobrania:

 • – regulamin konkursu ofert –> plik.DOC
 • – oświadczenie o spełnianiu warunków–> plik.DOC

 

15.04.2015 – Unieważnienie ZP-2/CRS/2015 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na „dostawę środków czystości”

Dokumenty do pobrania:

 • – zawiadomienie o unieważnieniu –> plik.PDF

10.04.2015 – Unieważnienie postępowania ZP-1/CRS/2015 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na „dostawę chemii basenowej”

Dokumenty do pobrania:

 • – zawiadomienie o unieważnieniu –> plik.PDF

02.04.2015 – Postępowanie ZP-2/CRS/2015 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na „dostawę środków czystości”

Dokumenty do pobrania:

 • – opis warunków uczestnictwa w licytacji–> plik PDF
 • – ogłoszenie o zamówieniu–> plik PDF

 

01.04.2015 – Postępowanie ZP-1/CRS/2015 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na „dostawę chemii basenowej”

Dokumenty do pobrania:

 • – wyjaśnienia do postępowania–> plik.PDF

 

31.03.2015 – Postępowanie ZP-1/CRS/2015 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na „dostawę chemii basenowej”

Dokumenty do pobrania:

 • – opis warunków uczestnictwa w licytacji–> plik PDF
 • – ogłoszenie o zamówieniu–> plik PDF

PRZETARGI ZAKOŃCZONE

14.12.2015– Zawiadomienie o wyborze oferty ZP-10/CRS/2015 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na „dostawę i dystrybucję energii cieplnej”

Dokumenty do pobrania:

 • – zawiadomienie o wyborze–> plik PDF

10.12.2014– Zawiadomienie o wyborze oferty ZP-5/CRS/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na „dostawę i dystrybucję energii cieplnej”

Dokumenty do pobrania:

 • – zawiadomienie o wyborze–> plik PDF

04.12.2014 – Wyjaśnienia i zmiany do postępowania ZP-5/CRS/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i dystrybucję energii cieplnej”

Dokumenty do pobrania:

 • – wyjaśnienia do postępowania–> plik.PDF

03.12.2014 – Wyjaśnienia i zmiany do postępowania ZP-5/CRS/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i dystrybucję energii cieplnej”

Dokumenty do pobrania:

 • – wyjaśnienia do postępowania–> plik.PDF
 • – zmiana ogłoszenia–> plik.PDF

02.12.2014 – Wyjaśnienia do postępowania ZP-5/CRS/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i dystrybucję energii cieplnej”

Dokumenty do pobrania:

 • – wyjaśnienia do postępowania–> plik.PDF

27.11.2014– Postępowanie ZP-5/CRS/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i dystrybucję energii cieplnej”

Dokumenty do pobrania:

 • – specyfikacja istotnych warunków zamówienia-> plik.PDF
 • – ogłoszenie o zamówieniu–> plik.PDF
 • – formularze –> plik.DOC

 

27.11.2014– Ogłoszenie o najmie nieruchomości powierzonych w administrowanie

Dokumenty do pobrania:

14.05.2014– Zawiadomienie o wyborze oferty ZP-2/CRS/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na „dostawę chemii basenowej”

Dokumenty do pobrania:

 • – zawiadomienie o wyborze–> plik PDF

 

05.05.2014 – Wyjaśnienia do postępowania ZP-2/CRS/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na „dostawę chemii basenowej”

Dokumenty do pobrania:

 • – wyjaśnienia do postępowania–> plik.PDF

 

29.04.2014 – Postępowanie ZP-2/CRS/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na „dostawę chemii basenowej”

Dokumenty do pobrania:

 • – opis warunków uczestnictwa w licytacji–> plik PDF
 • – ogłoszenie o zamówieniu–> plik PDF

 

 

28.04.2014 – Unieważnienie postępowania ZP-1/CRS/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na „dostawę chemii basenowej”

Dokumenty do pobrania:

 • – zawiadomienie o unieważnieniu –> plik.PDF

 

18.04.2014 – Wyjaśnienia do postępowania ZP-1/CRS/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na „dostawę chemii basenowej”

Dokumenty do pobrania:

 • – wyjaśnienia do postępowania–> plik.PDF

 

 

16.04.2014 – Postępowanie ZP-1/CRS/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na „dostawę chemii basenowej”

Dokumenty do pobrania:

 • – opis warunków uczestnictwa w licytacji–> plik PDF
 • – ogłoszenie o zamówieniu–> plik PDF

13.12.2013 – Zawiadomienie o wyborze oferty ZP-9/CRS/2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i dystrybucję energii elektrycznej”

Dokumenty do pobrania:

 • – zawiadomienie o wyborze–> plik PDF

09.12.2013 – Zawiadomienie o wyborze oferty ZP-8/CRS/2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i dystrybucję energii cieplnej”

Dokumenty do pobrania:

 • – zawiadomienie o wyborze–> plik PDF

 

09.12.2013 – Wyjaśnienia do postępowania ZP-9/CRS/2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i dystrybucję energii elektrycznej”

Dokumenty do pobrania:

 • – wyjaśnienia do postępowania–> plik.PDF

 

05.12.2013 – Zmiany do postępowania ZP-8/CRS/2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i dystrybucję energii cieplnej”

Dokumenty do pobrania:

 • – odpowiedzi na zapytania –> plik.PDF

 

04.12.2013 – Zmiany do postępowania ZP-8/CRS/2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i dystrybucję energii cieplnej”

Dokumenty do pobrania:

 • – odpowiedzi na zapytania –> plik.PDF
 • – zmiana specyfikacji –> plik.PDF

04.12.2013 – Postępowanie ZP-9/CRS/2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i dystrybucję energii elektrycznej”

Dokumenty do pobrania:

 • – specyfikacja istotnych warunków zamówienia-> plik.PDF
 • – ogłoszenie o zamówieniu–> plik.PDF
 • – formularze –> plik.DOC

03.12.2013 – Unieważnienie postępowania ZP-7/CRS/2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i dystrybucję energii elektrycznej”

Dokumenty do pobrania:

 • – zawiadomienie o unieważnieniu –> plik.PDF

01.12.2013 – Zmiany do postępowania ZP-8/CRS/2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i dystrybucję energii cieplnej”

Dokumenty do pobrania:

22.11.2013– Postępowanie ZP-8/CRS/2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i dystrybucję energii cieplnej”

Dokumenty do pobrania:

 • – specyfikacja istotnych warunków zamówienia -> plik.PDF
 • – ogłoszenie o zamówieniu–> plik.PDF
 • – formularze –> plik.DOC

22.11.2013– Postępowanie ZP-7/CRS/2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i dystrybucję energii elektrycznej”

Dokumenty do pobrania:

 • – specyfikacja istotnych warunków zamówienia-> plik.PDF
 • – ogłoszenie o zamówieniu–> plik.PDF
 • – formularze –> plik.DOC

 

08.08.2013 – Konkurs ofert ZP-6/CRS/2013 dotyczący wynajęcia lokalu usługowego na terenie budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego m. st. Warszawy w dzielnicy Bielany

Wymagane dokumenty:

 • – ogłoszenie konkursu –> plik.PDF
 • – regulamin konkursu –> plik.PDF
 • – formularz oferty–> plik.PDF
 • – oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa –> plik.PDF
 • – umowa najmu–> plik.PDF

 

08.08.2013 – Konkurs ofert ZP-5/CRS/2013 dotyczący wynajęcia lokalu usługowego na terenie budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego m. st. Warszawy w dzielnicy Bielany

Wymagane dokumenty:

 • – ogłoszenie konkursu –> plik.PDF
 • – regulamin konkursu –> plik.PDF
 • – formularz oferty–> plik.PDF
 • – oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa –> plik.PDF
 • – umowa najmu–> plik.PDF

 

26.07.2013 – Zawiadomienie o wyborze oferty ZP-4/CRS/2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę energii elektrycznej”

Dokumenty do pobrania:

 • – zawiadomienie o wyborze–> plik PDF

 

17.07.2013 – Wyjaśnienia do postępowania ZP-4/CRS/2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę energii elektrycznej”

Dokumenty do pobrania:

 • – wyjaśnienia do postępowania–> plik.PDF

 

11.07.2013– Postępowanie ZP-4/CRS/2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę energii elektrycznej”

Dokumenty do pobrania:

 • – opis warunków uczestnictwa w przetargu -> plik.PDF
 • – ogłoszenie o zamówieniu–> plik.PDF
 • – formularze –> plik.DOC

 

24.05.2013 – Unieważnienie postępowania ZP-2/CRS/2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na „dostawę chemii basenowej”

Dokumenty do pobrania:

 • – zawiadomienie o unieważnieniu postępowania–> plik.PDF

 

15.05.2013 – Postępowanie ZP-2/CRS/2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na „dostawę chemii basenowej”

Dokumenty do pobrania:

 • – opis warunków uczestnictwa w licytacji–> plik.PDF (Acrobat Reader)
 • – opis warunków uczestnictwa w licytacji–> plik.DOC (Microsoft Word)
 • – ogłoszenie o zamówieniu–> plik.PDF

 

15.05.2013 – Unieważnienie postępowania ZP-1/CRS/2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na „dostawę chemii basenowej”

Dokumenty do pobrania:

 • – zawiadomienie o unieważnieniu postępowania–> plik.PDF

 

06.05.2013 – Postępowanie ZP-1/CRS/2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na „dostawę chemii basenowej”

Dokumenty do pobrania:

 • – opis warunków uczestnictwa w licytacji–> plik.PDF
 • – ogłoszenie o zamówieniu–> plik.PDF

19.12.2012 – Unieważnienie postępowania ZP-4/CRS/2012 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę energii elektrycznej”

Dokumenty do pobrania:

 • – zawiadomienie o unieważnieniu postępowania–> plik.PDF

 

12.12.2012 – Wyjaśnienia do postępowania ZP-4/CRS/2012 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę energii elektrycznej”

Dokumenty do pobrania:

 • – wyjaśnienia do postępowania–> plik.PDF

 

09.12.2012– Postępowanie ZP-4/CRS/2012 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę energii elektrycznej”

Dokumenty do pobrania:

 • – opis warunków uczestnictwa w przetargu -> plik.PDF
 • – ogłoszenie o zamówieniu–> plik.PDF
 • – formularze –> plik.DOC

 

 

09.12.2012 – Unieważnienie postępowania ZP-3/CRS/2012 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę energii elektrycznej”

Dokumenty do pobrania:

 • – zawiadomienie o unieważnieniu postępowania–> plik.PDF

 

05.12.2012 – Wyjaśnienia do postępowania ZP-3/CRS/2012 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę energii elektrycznej”

Dokumenty do pobrania:

 • – wyjaśnienia do postępowania–> plik.DOC

 

26.11.2012– Postępowanie ZP-3/CRS/2012 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę energii elektrycznej”

Dokumenty do pobrania:

 • – opis warunków uczestnictwa w przetargu -> plik.PDF
 • – ogłoszenie o zamówieniu–> plik.PDF
 • – formularze –> plik.DOC

 

26.07.2012 – Zawiadomienie o wyborze oferty ZP-2/CRS/2012 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na „dostawę środków czystości

Dokumenty do pobrania:

 

13.07.2012 – Wyjaśnienia do postępowania ZP-2/CRS/2012 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na „dostawę środków czystości

Dokumenty do pobrania:

 • – wyjaśnienia do postępowania–> plik.DOC

 

13.07.2012 – Wyjaśnienia do postępowania ZP-2/CRS/2012 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na „dostawę środków czystości

Dokumenty do pobrania:

 • – wyjaśnienia do postępowania–> plik.DOC

 

11.07.2012 – postępowanie o zamówieniu – dostawa środków czystości

Dokumenty do pobrania:

 • – opis warunków uczestnictwa w licytacji–> plik.DOC
 • – ogłoszenie o zamówieniu–> plik.DOC

 

03.07.2012 – Zawiadomienie o wyborze oferty ZP-1/CRS/2012 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na „dostawę chemii basenowej”

Dokumenty do pobrania:

19.06.2012 – Wyjaśnienia do postępowania ZP-1/CRS/2012 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na „dostawę chemii basenowej”

Dokumenty do pobrania:

 • – wyjaśnienia do postępowania–> plik.DOC

 

15.06.2012 – Postępowanie ZP-1/CRS/2012 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na „dostawę chemii basenowej”

Dokumenty do pobrania:

 • – opis warunków uczestnictwa w licytacji–> plik.PDF
 • – ogłoszenie o zamówieniu–> plik.PDF

14.12.2011 – Zawiadomienie o wyborze oferty ZP-5/CRS/2011 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej”

Dokumenty do pobrania:

 • – zawiadomienie o wyborze–> plik.PDF

09.12.2011 – Modyfikacja specykikacji istotnych warunków zamówienia ZP-5/CRS/2011 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę energii elektrycznej”

Dokumenty do pobrania:

 • – modyfikacja specykikacji istotnych warunków zamówienia–> plik.PDF

05.12.2011 – Postępowanie ZP-5/CRS/2011 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę energii elektrycznej”

Dokumenty do pobrania:

 • – opis warunków uczestnictwa w licytacji–> plik.PDF
 • – ogłoszenie o zamówieniu–> plik.PDF

 

02.12.2011 – Zawiadomienie o wyborze oferty ZP-4/CRS/2011 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej na „dostawę tuszy i tonerów”

Dokumenty do pobrania:

 

29.11.2011 – Zawiadomienie o wyborze oferty ZP-3/CRS/2011 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej na „dostawę materiałów biurowych”

Dokumenty do pobrania:

 

28.11.2011 – Zawiadomienie o wyborze oferty ZP-2/CRS/2011 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej na „dostawę środków czystości”

Dokumenty do pobrania:

 • – zawiadomienie o wyborze–> plik.PDF

 

21.11.2011 – Zawiadomienie o wyborze oferty ZP-1/CRS/2011 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej na „dostawę chemii basenowej”

Dokumenty do pobrania:

 • – zawiadomienie o wyborze–> plik.PDF

 

18.11.2011 – Postępowanie ZP-4/CRS/2011 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej na „dostawę tuszy i tonerów”

Dokumenty do pobrania:

 • – opis warunków uczestnictwa w licytacji–> plik.PDF
 • – ogłoszenie o zamówieniu–> plik.PDF

14.11.2011 – Postępowanie ZP-3/CRS/2011 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej na „dostawę materiałów biurowych”

Dokumenty do pobrania:

 • – opis warunków uczestnictwa w licytacji–> plik.PDF
 • – ogłoszenie o zamówieniu–> plik.PDF

09.11.2011 – Postępowanie ZP-1/CRS/2011 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej na „dostawę chemii basenowej”

Dokumenty do pobrania:

 • – opis warunków uczestnictwa w licytacji–> plik.PDF
 • – ogłoszenie o zamówieniu–> plik.PDF

09.11.2011 – Postępowanie ZP-2/CRS/2011 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej na „dostawę środków czystości”

Dokumenty do pobrania:

 • – opis warunków uczestnictwa w licytacji–> plik.PDF
 • – ogłoszenie o zamówieniu–> plik.PDF

 

01.06.2011 – Konkurs ofert dotyczący wynajęcia lokalu usługowego na terenie budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego m. st. Warszawy w dzielnicy Bielany

Wymagane dokumenty:

 • – ogłoszenie konkursu –> plik.DOC
 • – regulamin konkursu –> plik.DOC
 • – formularz oferty–> plik.DOC
 • – oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa –> plik.DOC
 • – umowa najmu–> plik.DOC

03.12.2010 zawiadomienie o wyborze oferty na zakup komputerów, sprzętu łączności, sprzętu RTV oraz sprzętu
mechanizacji prac biurowych
–> plik.PDF

03.12.2010 zawiadomienie o odrzuceniu oferty–> plik.PDF

03.12.2010 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania–> plik.PDF

______________________________________________________________________________________________

03.12.2010 zawiadomienie o wyborze oferty na zakup mebli wraz z dostawą i montażem–> plik.PDF

03.12.2010 zawiadomienie o odrzuceniu oferty–> plik.PDF

______________________________________________________________________________________________

26.11.2010 zawiadomienie o wyborze oferty na zakup sprzętu do siłowni oraz sprzętu fitness wraz z dostawą i montażem –> plik.PDF

26.11.2010 zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania –> plik.PDF

___________________________________________________________________________________________________________

17.11.2010 przetarg nieograniczony na zakup sprzętu do siłowni oraz sprzętu fitness wraz z dostawą i montażem

– ogłoszenie –> plik.PDF

– Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)–> plik.PDF

19.11.2010 wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 19.11.2010 roku–> plik.PDF

 

___________________________________________________________________________________________________________

17.11.2010 przetarg nieograniczony na zakup komputerów, sprzętu łączności, sprzętu RTV oraz sprzętu
mechanizacji prac biurowych

– ogłoszenie –> plik.PDF

– Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)–> plik.PDF

23.11.2010 wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 23.11.2010 roku–> plik.PDF

___________________________________________________________________________________________________________

17.11.2010 przetarg nieograniczony na zakup mebli wraz z dostawą i montażem

– ogłoszenie –> plik.PDF

– Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)–> plik.PDF

19.11.2010 wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 19.11.2010 roku–> plik.PDF

___________________________________________________________________________________________________________

21.10.2009 – zawiadomienie o wyborze oferty na „zakup i montaż pawilonu socjalnego dla obiektu sportowego ”Syrenka” w Parku Olszyna”

– zawiadomienie o wyborze oferty –> plik.DOC

___________________________________________________________________________________________________________

04.08.2008 – Konkurs ofert dotyczący wynajęcia lokalu usługowego na terenie budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego m. st. Warszawy w dzielnicy Bielany

Wymagane dokumenty:

 • – ogłoszenie konkursu –> plik.DOC
 • – regulamin konkursu –> plik.DOC
 • – formularz oferty–> plik.DOC
 • – oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa –> plik.DOC
 • – umowa najmu–> plik.DOC