Biuletyn Informacji Publicznej - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany

Władze | Struktura organizacyjna | Status prawny | Zasady funkcjonowania | Kompetencje | Przedmiot działalności | Dostęp do informacji publicznej |
Rekrutacja | Struktura własnościowa i majątek | Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw | Ewidencje i rejestry | Sprawozdania finansowe | Zamówienia publiczne | Deklaracja dostępności | Raport o stanie zapewnienia dostępności |
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Zasady funkcjonowania

Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
  • ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U.. Nr 41, poz. 361 z późn. zmianami),
  • ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zmianami),
  • ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami),
  • Uchwały z dnia 6 września 2007 r. Nr XV/457/2007 Rady m.st. Warszawy  w spawie utworzenia Centrum Rekreacyjno-Sportowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany,
  • Statutu Centrum Rekreacyjno-Sportowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany,
  • innych przepisów prawa.