Biuletyn Informacji Publicznej - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany

Władze | Struktura organizacyjna | Status prawny | Zasady funkcjonowania | Kompetencje | Przedmiot działalności | Dostęp do informacji publicznej |
Rekrutacja | Struktura własnościowa i majątek | Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw | Ewidencje i rejestry | Sprawozdania finansowe | Zamówienia publiczne | Deklaracja dostępności | Raport o stanie zapewnienia dostępności |
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Wnioski i pisma należy składać w recepcji pływalni Centrum Rekreacyjno-Sportowego ul. Lindego 20 lub wysyłać za pośrednictwem poczty na adres:
Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany Ul. Lindego 20
01-952 Warszawa

W sprawach dotyczących informacji na temat naszej działalności prosimy o kontakt pod nr Tel.  (22) 835 00 08 wew. 101 Rezerwacja pływalni, umowy – kontakt pod numerem tel. 22 835 00 08

Dyrektor CRS przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 po uprzednim umówieniu się telefonicznym (tel. 22 835 00 08)

 

Administrator danych

Centrum Rekreacyjno-Sportowe (dalej CRS) m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany, reprezentowane przez Dyrektora jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z RODO CRS jest odpowiedzialne za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

 

Inspektor ochrony danych

Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO Dyrektor Centrum Rekreacyjno-Sportowego wyznaczyła Kamila Adamkiewicza na inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

W celu umożliwienia kontaktu z inspektorem ochrony danych został utworzony dedykowany adres e-mail: ochrona.danych@crs-bielany.waw.pl

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 rozporzadzenia inspektor ochrony danych jest zobowiazany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.