Cennik

zajęć spinbike przy ul. Lindego 20

Kliknij, żeby powiększyć

 

Cennik zajęć spinbike
Obowiązujący od dnia 4 listopada 2019

 

cennik silowni od 4 listpada 2019

 

1. Ceny brutto – są to ceny, w których zawarty jest podatek VAT.
2. Ceny obowiązują w godzinach pracy poszczególnych obiektów świadczących poszczególne usługi oraz całego kompleksu.
3. Do zakupu i korzystania z karnetów w cenach ulgowych uprawnione są osoby za okazaniem aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżki:
– dzieci i młodzież uczące się oraz studenci od 16 do 26 roku życia,
– emeryci i renciści,
– osoby niepełnosprawne.
4. Za zgubienie kluczyka do szafki lub numerka do szatni będzie pobrana opłata, która nie podlega zwrotowi.
5. Za wydanie karnetu pobierana jest opłata, która nie podlega zwrotowi.
6. Ilość osób mogących skorzystać jednorazowo z poszczególnych obiektów określają regulaminy
7. Trening personalny trwa 60 minut.
8. Karnet ważny jest od momentu zakupu do momentu upływu terminu ważności karnetu.
9. Karnet (3 w 1) upoważnia do skorzystania z jednej wybranej usługi (siłownia/fitness/boks/spinbike).
10. W ciągu dnia można skorzystać w wielu usług przy czym jedna usługa równoważna jest z jednym wejściem.
11. Skorzystanie z wejścia jednorazowego lub treningu personalnego możliwe jest bezpośrednio po zakupie.
12. Weteranom i weteranom poszkodowanym przysługuje bezpłatne wejście na siłownię w godzinach pracy obiektu po okazaniu legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego, która jest ważna wraz z dowodem tożsamości.
13. CRS Bielany nie gwarantuje dostępności usług.

 


Cennik zajęć spinbike OPEN „Kompleksu Sportowego – ul. Lindego 20”
Obowiązujący od dnia 9.11.2015

 

Cennik siłowni karnet OPEN

 

1. Ceny karnetów są kwotami brutto.
2. Do cen ulgowych uprawnieni są (na podstawie aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżki):
– młodzież ucząca się oraz studenci w wieku 16-26 lat
– emeryci i renciści
3. Za zgubienie kluczyka do szafki lub numerka do szatni będzie pobierana opłata w wysokości 30 zł, która nie podlega zwrotowi.
4. Karnet OPEN upoważnia okaziciela do korzystania z jednego usługi siłowni dziennie w dniu jego zakupu.
5. Karnet OPEN ulgowy upoważnia okaziciela do korzystania z jednego usługi siłowni dziennie na podstawie aktualnego dokumentu upoważniającego do zniżki.

 

Szczegółowe informacje dotyczące cenników otrzymacie Państwo w recepcji Kompleksu Sportowego tel. (022) 835 00 08 wew. 110