Parking

Cennik korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego
„Kompleksu Sportowego – ul. Lindego 20”
Obowiązujący od 1 września 2015 r.

 1. * Klient CRS bielany – osoba, która posiada ważny bilet lub karnet zakupiony w kasie CRS Bielany, upoważniający do skorzystania z usług oferowanych w CRS Bielany.
 2. ** Klient zewnętrzny – osoba, która przebywa w obiekcie CRS Bielany i nie zakupiła w kasie CRS Bielany biletu ani karnetu w celu skorzystania z usług oferowanych w CRS Bielany, m. in. osoby przywożące dzieci na zajęcia organizowane przez firmy zewnętrzne, osoby uczestniczące w zajęciach organizowanych przez firmy komercyjne.
 3. Ceny brutto – są to ceny, które zawierają podatek VAT.
 4. Ceny netto – są ro ceny, do których zostanie doliczony podatek VAT.
 5. Ceny obowiązują 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 6. *** Najem parkingu – mozliwy tylko podczas imprez prowadzonych na terenie kompleksu sportowego CRS Bielany

 

Regulamin płatnego parkingu niestrzeżonego
Kompleksu Sportowego w Warszawie ul. Lindego 20

 

§ 1
Postanowienia wstępne:

 

 1. Teren parkingu płatnego, wygrodzonego szlabanem wjazdowym i wyjazdowym stanowi część Kompleksu Sportowego Centrum Rekreacyjno-Sportowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany (w skrócie CRS Bielany), zwanego dalej Parkingiem.
 2. Parkingiem położonym przy ul. Lindego 20 w Warszawie, znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie Kompleksu Sportowego, zarządza CRS Bielany.
 3. Ilość miejsc jest ograniczona: 39 miejsc ogólnych, 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych,
  1 miejsce dla autokaru. CRS Bielany nie odpowiada za brak miejsc na parkingu.
 4. Parking jest niestrzeżony, płatny, czynny 365 dni w roku, 24 godziny na dobę.
 5. Pobranie biletu i wjazd na parking stanowi zawarcie umowy i akceptację niniejszego regulaminu.
 6. Parking jest monitorowany.
 7. KLIENTEM CRS BIELANY jest osoba, która posiada ważny bilet lub karnet zakupiony w kasie CRS Bielany, upoważniający do skorzystania z usług oferowanych w CRS Bielany .
 8. KLIENTEM ZEWNĘTRZNYM jest osoba, która przebywa na obiektach CRS Bielany i nie zakupiła w kasie CRS Bielany biletu ani karnetu w celu skorzystania z usług oferowanych w CRS Bielany, m.in. osoby przywożące dzieci na zajęcia organizowane przez firmy zewnętrzne, osoby uczestniczące w zajęciach organizowanych przez firmy komercyjne.

 

§ 2
Zasady korzystania i rozliczania z parkingu:

 

 1. Pierwsze 30 minut korzystania z parkingu jest dla wszystkich bezpłatne.
 2. KLIENT CRS BIELANY zwolniony jest z opłat przez okres 1,5 h liczony od momentu wjazdu do czasu wyjazdu.
 3. Rozliczenie czasu postoju pojazdu na parkingu następuje w jednostkach godzinowych (60 minut). Po zakończeniu pełnej godziny czas przekroczenia naliczany jest jako kolejna pełna godzina.
 4. Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo:
  – Zatrzymać się przed szlabanem przy automacie biletowym.
  – Uruchomić szlaban przez pobranie biletu parkingowego.
  – Przejechać całym obwodem auta na teren parkingu. Należy pamiętać, że szlaban zamyka się natychmiast po każdym przejeździe pojazdu; jednoczesny przejazd dwóch pojazdów grozi uszkodzeniem samochodu lub systemu obsługi parkingu.
 5. Wyjeżdżając z parkingu należy obowiązkowo:
  – Zatrzymać się przed szlabanem, włożyć bilet do czytnika.
  – Pamiętać, że szlaban zamyka się natychmiast po każdym przejeździe samochodu.
  – Przejechać całym obwodem pojazdu poza teren parkingu pamiętać, że szlaban zamyka się natychmiast po każdym przejeździe samochodu. Zabroniony jest jednoczesny przejazd dwóch pojazdów gdyż grozi to uszkodzeniem samochodu lub systemu obsługi parkingu.
 6. Wysokość opłat parkingowych oraz innych opłat określa Cennik korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego.
 7. Dla KLIENTÓW CRS BIELANY oraz KLIENTÓW ZEWNĘTRZNYCH korzystających z parkingu pobierana będzie opłata według cennika.
  Należność można uiszczać:
  – We wpłatomacie znajdującym się przy parkingu – 365 dni w roku 24 godziny na dobę.
  – W recepcji –  w godzinach pracy CRS Bielany.
 8. KLIENCI CRS BIELANY, aby skorzystać z prawa do bezpłatnego parkingu na zasadach określonych w § 2 pkt. 1 niniejszego regulaminu, zobowiązani są w godzinach pracy Kompleksu sportowego rabatować bilet parkingowy w recepcji obiektu, mieszczącej się               na I piętrze.
 9. Za zgubienie biletu parkingowego pobierana jest dodatkowa opłata zgodnie z cennikiem.
 10. Regulamin i cennik się w recepcji CRS Bielany, na stronie internetowej www.crs-bielany.waw.pl oraz na tablicy przy parkingu.

 

§ 3
Przepisy porządkowe i bezpieczeństw

 

 1. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych obowiązują przepisy ustawy prawo
  o ruchu drogowym oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów do 10 km/h.
 2. Kierowca pojazdu korzystający z parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych, poleceń pracowników CRS Bielany oraz innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie.
 3. W czasie parkowania kierowca jest zobowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie i ustawiać pojazd w wyznaczonych zatokach nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca do parkowania tj. zgodnie z przepisami ustawy o ruchu drogowym
 4. Na miejscach parkingowych oraz drogach wewnętrznych zabronione jest: naprawianie,
  mycie, odkurzanie samochodu, wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie parkingu.
 5. Pojazdy osób nierespektujących niniejszy regulamin mogą zostać odholowane przez właściwe służby na koszt właściciela pojazdu.
 6. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zarządzającemu oraz osobom trzecim na terenie parkingu.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2015 r. Regulamin oraz został zatwierdzony    Zarządzeniem Dyrektora CRS Bielany nr 20/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.