CRS Bielany

Centrum Rekreacyjno–Sportowe miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany powstało z dniem 1 listopada 2007 r. na mocy Uchwały Nr XV/457/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r.

Celem działalności CRS jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Do zakresu działania CRS należy w szczególności:

O nas
Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych
O nas
Tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym
O nas
Zapewnienie kadry trenersko-instruktorskiej do prowadzenia zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych
O nas
Tworzenie warunków do upowszechniania uprawiania sportu
O nas
Popularyzacja rekreacji ruchowej i turystyki
O nas
Tworzenie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej
O nas
Eksploatacja i zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi
O nas
Wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej

Priorytetem każdej instytucji użyteczności publicznej powinna być jak największa przejrzystość usług. Idąc za tą maksymą Centrum Rekreacyjno-Sportowe m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany postanowiło przybliżyć wszystkim odwiedzającym swoją stronę internetową.

Głównym źródłem informacji na temat bieżącej działalności ośrodka jest zakładka „aktualności”. Znaleźć tam można różne ważne informacje dla naszych klientów, zamieszczamy tam informacje o tym co aktualnie się u nas dzieje oraz o planowanych wydarzeniach

Drugim ważnym miejscem jest zakładka „o nas”. Zainteresowani zakresem pracy ośrodka znajdą tu odpowiedzi na wszystkie swoje pytania oraz wycinki prasowe na temat Centrum.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów na stronie umieściliśmy cenniki oraz grafiki obłożenia obiektów. Rozwiązanie to pozwoli wszystkim chętnym tak dostosować wizytę na naszych obiektach, by była ona wolna od niespodzianek związanych z brakiem miejsc. Informację o wolnych miejscach, rezerwację toru na pływalni informację o cenach biletów, obowiązujących zniżkach, itp., można uzyskać dzwoniąc bezpośrednio do ośrodka – telefony i adresy kontaktowe znajdują się w zakładce „kontakt”. Jak każda szanująca się instytucja, dbająca o bezpieczeństwo klientów, na obiektach mamy również regulaminy korzystania z obiektów, które znajdują się w zakładkach „regulamin”.

Całkiem niezależną podstroną jest „Biuletyn Informacji Publicznej” (BIP). Dzięki informacjom dostępnym w BIP-ie można uzyskać informacje o strukturze własnościowej ośrodka, sposobie przyjmowania i załatwiania spraw, przedmiocie działalności ośrodka. Biuletyn Informacji Publicznej pozwala również na zapoznanie się z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi oraz aktualnie prowadzoną rekrutacją pracowników na stanowiska urzędnicze. Ogłoszenie o naborze nowych pracowników na stanowiska pracownicze i pomocnicze znajduje się w odnośniku „praca w CRS”.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej strony internetowej. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie, które prosimy kierować na adres mailowy: biuro@crs-bielany.waw.pl