CRS Bielany

Centrum Rekreacyjno – Sportowe miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany powstało z dniem 1 listopada 2007 r.

Centrum Rekreacyjno-Sportowe jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Siedzibą CRS jest Warszawa, a terenem działania jest obszar Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Centrum jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy o znaczeniu dzielnicowym.
Siedzibą Centrum jest m.st. Warszawa.
Przedmiotem działalności Centrum jest realizacja zadań własnych m.st. Warszawy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców m.st. Warszawy obejmującym sprawy kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
Do zadań Centrum należy:

O nas
Propagowanie różnych form aktywności fizycznej
O nas
Organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych
O nas
Tworzenie warunków sprzyjających uprawianiu sportu i rekreacji, w tym zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych
O nas
Zarządzanie i gospodarowanie powierzonymi obiektami, terenami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi
O nas
Utrzymanie obiektów, terenów i urządzeń
O nas
Udostępnianie, w tym odpłatnie, obiektów, terenów i urządzeń
O nas
Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w sferze kultury fizycznej
O nas
Budowa, przebudowa oraz remont obiektów sportowo-rekreacyjnych

Priorytetem każdej instytucji użyteczności publicznej powinna być jak największa przejrzystość usług. Idąc za tą maksymą Centrum Rekreacyjno-Sportowe m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany postanowiło przybliżyć wszystkim odwiedzającym swoją stronę internetową.

Głównym źródłem informacji na temat bieżącej działalności ośrodka jest zakładka „aktualności”. Znaleźć tam można różne ważne informacje dla naszych klientów, zamieszczamy tam informacje o tym co aktualnie się u nas dzieje oraz o planowanych wydarzeniach

Drugim ważnym miejscem jest zakładka „o nas”. Zainteresowani zakresem pracy ośrodka znajdą tu odpowiedzi na wszystkie swoje pytania dotyczące Centrum.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów na stronie umieściliśmy cenniki oraz grafiki obłożenia obiektów. Rozwiązanie to pozwoli wszystkim chętnym tak dostosować wizytę na naszych obiektach, by była ona wolna od niespodzianek związanych z brakiem miejsc. Informację o wolnych miejscach, rezerwację toru na pływalni informację o cenach biletów, obowiązujących zniżkach, itp., można uzyskać dzwoniąc bezpośrednio do ośrodka – telefony i adresy kontaktowe znajdują się w zakładce „kontakt”. Jak każda szanująca się instytucja, dbająca o bezpieczeństwo klientów, na obiektach mamy również regulaminy korzystania z obiektów, które znajdują się w zakładkach „regulamin”.

Całkiem niezależną podstroną jest „Biuletyn Informacji Publicznej” (BIP). Dzięki informacjom dostępnym w BIP-ie można uzyskać informacje o strukturze własnościowej ośrodka, sposobie przyjmowania i załatwiania spraw, przedmiocie działalności ośrodka. Biuletyn Informacji Publicznej pozwala również na zapoznanie się z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi oraz aktualnie prowadzoną rekrutacją pracowników na stanowiska urzędnicze. Ogłoszenie o naborze nowych pracowników na stanowiska pracownicze i pomocnicze znajduje się w odnośniku „praca w CRS”.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej strony internetowej. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie, które prosimy kierować na adres mailowy: biuro@crs-bielany.waw.pl