Zapraszamy na bezpłatne wejścia jednorazowe (60 min) dzieci do 18 roku życia
na podstawie legitymacji szkolnej w udostępnionych godzinach:

Pływalnia ul. Conrada 6
29 maja 2021r. w godzinach od 9:00 do 14:00
30 maja 2021r. w godzinach 12:00 – 15:00

Pływalnia ul. Lindego 20
29 maja 2021r. w godzinach od 12:00 do 14:00
30 maja 2021r. w godzinach od 12:00 do 15:00

Dzieci do 13 roku życia wchodzą na pływalnię z opiekunem (opłata na
podstawie cennika).
Wejścia na pływalnię odbywają się zgodnie z obowiązującymi regulaminami i
procedurami, zgodnie z limitem osób na pływalni.