Bezpłatny blok dla mieszkańców – godziny dla rodziców z dziećmi – Orlik – Hala Pneumatyczna ul. Rudzka 6

Zapraszamy na bezpłatny  blok godzinowy dla rodziców z dziećmi na boisku do piłki nożnej krytym halą pneumatyczną w soboty w godzinach 12:30-14:30  oraz w niedziele w godzinach 10:00-12:00 . Blok ten adresowany jest dla opiekunów z dziećmi, którzy chcą razem spędzić wolny czas na sportowo grając w piłkę nożną, w tych godzinach  na boisku  może przebywać maksymalnie 25 osób. O uczestnictwie decyduje kolejność przyjścia.