Uśmiech dziecka jest najcenniejszym darem. Warto było go usłyszeć!

W CRS Bielany odbył się wczoraj wesoły pokaz z inicjatywy Fundacji Payasas Sin Fronteras z Hiszpanii. Dzieci z Ukrainy miały okazję oglądaćzawodowych artystów i artystki. Byli to klauni, akrobaci i muzycy, którzy jako wolontariusze występują dla społeczności z miejsc dotkniętych konfliktami zbrojnymi, wojną i klęskami żywiołowymi. Pokazy Payasos Sin Fronteras pozwalają na chwilę ulgi, radości i wspólnego śmiechu – jednocząc w chwili wytchnienia dzieci i dorosłych.

 

artyści – klauni podczas pokazu dla dzieci, które są widoczni od tyłu.