1. Ceny brutto – są to ceny, w których zawarty jest podatek VAT.
2.Ceny obowiązują w godzinach pracy poszczególnych obiektów świadczących poszczególne usługi oraz całego kompleksu.
3. Do zakupu i korzystania z karnetów w cenach ulgowych uprawnione są osoby za okazaniem aktualnego dokumentu
– dzieci i młodzież uczącą się oraz studenci od 16 do 26 roku życia,
– emeryci, renciści,
– osoby niepełnosprawne;
4. Za zgubienie kluczyka do szafki lub numerka do szatni będzie pobrana opłata, która nie podlega zwrotowi.
5. Za wydanie karnetu pobierana jest opłata, która nie podlega zwrotowi.
6. Ilość osób mogących skorzystać jednorazowo z poszczególnych obiektów określają regulaminy.
7. Trening personalny trwa 60 minut.
8. Karnet ważny jest od momentu zakupu do momentu upływu terminu ważności karnetu.
9. Karnet (3 w 1) upoważnia do skorzystania z jednej wybranej usługi (siłownia/fitness/boks).
10. W ciągu dnia można skorzystać w wielu usług przy czym jedna usługa równoważna jest z jednym wejściem.
11. Skorzystanie z wejścia jednorazowego możliwe jest bezpośrednio po zakupie.
12. CRS nie gwarantuje dostępności usług

Szczegółowe informacje dotyczące cenników otrzymacie Państwo w recepcji Kompleksu Sportowego tel. (022) 835 00 08 wew. 110