Szanowni Klienci,

zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6  maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do dnia 14 maja 2021 r. obiekty CRS Bielany pływalnie i hala mogą być udostępniane wyłącznie w przypadku:

1) sportu zawodowego

2) zawodników pobierających stypendium sportowe 

3) zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej 

lub reprezentacji paraolimpijskiej

4) zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej 

5) zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich 

lub igrzysk głuchych 

6) dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym

prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy

7) obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym w obiekcie sportowym 

może przebywać nie więcej niż 50 osób, w przypadku kompleksów sportowych ograniczenie dotyczy każdego z obiektów 

8 ) basenów i obiektów sportowych zamkniętych w przypadku zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18 roku życia, przy czym na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej osób niż połowa obłożenia basenu albo obiektu 

– pod warunkiem prowadzenia działalności bez udziału publiczności.

Osoby uprawnione prosimy o sprawdzanie aktualnych grafików, w sprawie wątpliwości dotyczącej dostępności prosimy o kontakt z recepcją.