Godziny funkcjonowania Kompleksu Sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” i Kompleksu Boisk Wielofunkcyjnych Syrenka przy Parku Olszyna:

– 24 grudnia czynne od 10:00-14:00
– 31 grudnia 8:30-15:30
– 1 stycznia nieczynne

 

hale pneumatyczna z zawodnikami