Podajemy godziny funkcjonowania obiektów

w okresie świątecznym:

8 kwietnia (sobota) niżej wymieniony obiekty będą funkcjonowały w skróconych godzinach: 08.00-14.00:

– Kompleks Sportowy przy ul. Lindego 20

– Pływalnia przy ul. Conrada 6

9 i 10 kwietnia (niedziela, poniedziałek) nasze niżej wymienione obiekty będą zamknięte dla klientów:

– Kompleks Sportowy przy ul. Lindego 20

– Pływalnia przy ul. Conrada 6

– Kompleks Sportowy „Moje Boisko Orlik 2012”

– Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych Syrenka przy Parku Olszyna

Grafika. Godziny funkcjonowania obiektów w okresie świątecznym.