Od 12.04.2021 siłownia będzie otwarta dla osób uprawnionych.