Szanowni Klienci,

informujemy, iż na mocy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii o d dnia 15 maja 2021 r. obiekty CRS Bielany pływalnie i hala są udostępniane wyłącznie w przypadku:

 

1) sportu zawodowego
2) zawodników pobierających stypendium sportowe
3) zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej
lub reprezentacji paraolimpijskiej
4) zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej
5) zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich
lub igrzysk głuchych
6) dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym
prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy
7 ) basenów i obiektów sportowych zamkniętych w przypadku zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży
do 18 roku życia, przy czym na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać
nie więcej osób niż połowa obłożenia basenu albo obiektu
Grafika z kolorystyce błękitno- granatowej z ikonkami piłki do koszykówki i pływalni, logiem CRS Bielany z następującym komunikatem informującym iż na mocy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii o d dnia 15 maja 2021 r. obiekty CRS Bielany pływalnie i hala są udostępniane wyłącznie w przypadku: 1) sportu zawodowego 2) zawodników pobierających stypendium sportowe 3) zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej 4) zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej 5) zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych 6) dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy 7 ) basenów i obiektów sportowych zamkniętych w przypadku zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18 roku życia, przy czym na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej osób niż połowa obłożenia basenu albo obiektu