9, 10, 11, 13, 17 X poza zajęciami odbywającymi się zgodnie z grafikiem, odbędą się dodatkowe najmy zmniejszające ilość dostępnych torów dla klientów.
więcej…