Centrum Rekreacyjno – Sportowe w Dzielnicy Bielany  stało się 6 kwietnia miejscem rządowej konferencji prasowej. Udział w zapowiedzieli Prezes Rady Ministrów Beata Szydło oraz Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka.


Miejsce należy uznać za jak najbardziej trafione. Celem konferencji było bowiem przedstawienie ogólnopolskiego programu sportowego „Klub”# Witaj w Klubie. Mimo, że ostatecznie na konferencji nie pojawiła się pani premier  tłumacząc  nieobecność innymi obowiązkami,  o szczegółach  projektu szeroko poinformował minister Witold Bańka. Program jest skierowany do klubów, których  podstawowy cel stanowi szerzenie  kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz do uczniowskich klubów sportowych. Ma być zatem  konkretnym wsparciem dla talentów.  Jak zapowiada minister pójdą za tym środki finansowe  wspomagające działalność małych i średnich klubów sportowych.
Warto dodać, że w dzielnicy Bielany uczniowskich klubów nie brakuje. Większość młodych sportowców z tych  jednostek  trenuje na obiektach CRS Bielany. Teraz kluby te będą mogły wystąpić do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o wsparcie finansowe. Na realizację programu przeznaczono 15 milionów złotych. Czasu na  składanie wniosków o dofinansowanie nie pozostało jednak wiele. Można je nadsyłać do 15 kwietnia 2016 roku. Ze środków tych będzie można opłacić szkoleniowców, zakupić sprzęt sportowy lub zorganizować obóz sportowy.
Przyznanie dofinansowanie nie odbywa się bezwarunkowo. Między innymi wymagane jest, aby klub prowadził działalność sportową co najmniej trzy lata. Łączna kwota dotacji nie może przekroczyć też 10 tysięcy złotych dla klubu jednosekcyjnego i 15 tysięcy złotych dla klubu posiadającego więcej niż jedną sekcję.
– Chodzi nam o wsparcie klubów w których młodzi zawodnicy zaczynają przygodę ze sportem –  stwierdził minister Witold Bańka – Traktujemy ten projekt jako przełomowy i reagujący na najbardziej bieżące wyzwania. Zainteresowanie projektem jest ogromne. Jak dotąd złożono 2500 wniosków – dodaje minister.
Odpowiadając na pytania dziennikarzy minister wyjaśniał również, że chociaż wydaje się, iż 15 milionów złotych  w przeliczeniu nawet na 1000 klubów to niewiele, należy na program patrzeć inaczej. Wychodzi wówczas około 15 tysięcy złotych na jeden klub sportowy. Nie wolno jednak zapominać, że program jest adresowany do niewielkich klubów i nawet takie wsparcie będzie stanowić zwiększenie budżetu tych struktur o kilkadziesiąt procent.
Obecny na konferencji prezes PGNiG Janusz Kowalski wskazywał z kolei na znaczenie poparcia ze strony partnerów biznesowych  w programie rozwijania talentów sportowych. Zapowiadał zaangażowanie w realizowanie takich  inicjatyw.
Poproszony o komentarz z perspektywy samorządu odniósł się do projektu również odpowiadający m.in. za sport w dzielnicy Bielany zastępca burmistrza Grzegorz Pietruczuk.
– W naszej dzielnicy z aprobatą przyjmujemy każdy program, który ma na celu wspieranie młodych sportowców i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży –  powiedział – Mamy nadzieję, że program nada dynamiki takim działaniom. Jako samorząd od dawna wspieramy  małe kluby i jest to zgodne z realizowanymi przez samorząd celami. Efektem tego są wyniki uzyskiwane chociażby przez najlepszy w Polsce Uczniowskich Klub Sportowy G-8 Bielany.