29 sierpnia zakończyliśmy prace, które wykonywaliśmy podczas przerwy technologicznej na terenie obiektu przy ul. Lindego 20.

Już od 30 sierpnia mogą Państwo ponownie korzystać z obiektu. Przeprowadzono wiele prac konserwacyjno-remontowych. Nie sposób wymienić ich wszystkich. Zamontowano nowe spłuczki podtynkowe w większości toalet, naprawiono uszkodzone prysznice, odbyła się również konserwacja węzła cieplnego, sprawdzenie czujek p/poż. Pomalowano ściany oraz naprawiono ubytki lamperii hali.

Odbył się też przegląd instalacji elektrycznej i dezynfekcja całego obiektu. Wykonano prace pielęgnacyjne zieleni wokół obiektu. Wymieniona woda ze spuszczonego basenu trafiła na potrzeby służb oczyszczania miasta. Później odbyło się „wielkie sprzątanie.

Wszystko to robiliśmy, aby poprawić Państwa komfort przy korzystaniu z naszych usług. Zapraszamy!

 

Suszarki na tle zielonej ściany.

Hala sportowa CRS Bielany po przerwie technicznej