Dzieci, które nie wyjechały na wakacje mogą uczestniczyć w organizowanej corocznie akcji „Lato w mieście”. W CRS Bielany korzystają z pływalni, hali sportowej i boisk przy ulicy Rudzkiej. Niekiedy są dla nich organizowane inne wydarzenia.

Tym razem ponad 120 dzieci uczestniczących w letniej akcji wzięło udział w spotkaniu na temat bezpieczeństwa. Spotkanie odbyło się 14 lipca w hali sportowej CRS Bielany przy ulicy Lindego. Z dziećmi spotkali się policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V. Na początku witając gości i pytając dzieci m.in. o wakacyjne plany oraz kwestie związane z bezpieczeństwem głos zabrała Anna Szymczak-Gałkowska Dyrektor CRS Bielany. Potem do młodych uczestników spotkania zwrócił się Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany. Spytał czy lubią wakacje i zwrócił uwagę, że lato to specyficzny okres w którym należy zwracać szczególną uwagą na bezpieczeństwo. Następnie rozmowę z dziećmi nawiązała Kamila Szulc. Policjantka mówiła o pracy ratowników, o znaczeniu flag na plażach i jak należy się zachować w przypadku dostrzeżenia osoby tonącej. Wywiązała się rozmowa. Dzieci zadawały wiele pytań. Na zakończenie otrzymały komiksy ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, które wręczał Andrzej Różycki.

Następnie dzieci otrzymały po kolorowym upominku w postaci worków z logo CRS Bielany. Warto dodać, że biorący udział w spotkaniu policjanci uczestniczą w akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą. Jest to akcja ogólnopolska propagująca wśród młodego pokolenia właściwe zachowanie nad wodą.

Spotkanie dzieci z policją na wykładzie o bezpieczeństwie nad wodą. Spotkanie dzieci z policją na wykładzie o bezpieczeństwie nad wodą. Spotkanie dzieci z policją na wykładzie o bezpieczeństwie nad wodą. Spotkanie dzieci z policją na wykładzie o bezpieczeństwie nad wodą.