Pomimo trudności związanych z korona wirusem i obowiązkami jakie zostały na nas nałożone w związku ze zniesieniem części obostrzeń i dalszym przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się pandemii powoli wracamy do normalnego funkcjonowania i z radością ruszamy z warszawską akcją  „Lato w Mieście 2020”.

W czasie letniej przerwy wakacyjnej dzieci oraz młodzież szkolna będą mogły nieodpłatnie skorzystać z  naszych obiektów. W poniższych załącznikach znajdziecie Państwo grafiki, regulaminy akcji oraz niezbędne dokumenty do wzięcia udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych. Prosimy pamiętać o obowiązku posiadanie ważnej legitymacji szkolnej, odpowiedniego stroju i wypełnionych przez opiekunów oświadczeń. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad jakie obowiązują na naszych obiektach, dokładne przeczytanie regulaminów i stosowanie się do zaleceń i próśb naszych pracowników. Wszystko co robimy, ma na celu dbanie o Wasze bezpieczeństwo.

 

Czas trwania akcji:  29 czerwca – 31 sierpnia 2020 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 -1 2:00 grupy zorganizowane, 13:00 – 15:00 uczestnicy indywidualni)

pływalnia ul. S.B.Lindego 20: 29 czerwca –  31 lipca (z wyłączeniem dni 1.07 i 28.07)

hala sportowa ul. S.B. Lindego 20-: 29 czerwca –  31 lipca (z wyłączeniem dni 29.06 – 2.07 oraz 28 i 29.07)

kompleks boisk Syrenka ul. Gąbińska /Romaszewskiego: 29 czerwca –  31 lipca

pływalnia przy ul. J. Conrada 6: 3 sierpnia -31 sierpnia

kompleks boisk Orlik ul. Rudzka 6: 3 sierpnia -31 sierpnia

 

Zapraszamy do korzystania z naszych obiektów!

 


 

pdf Grafik pływalni podczas akcji Lato w mieście 2020

 

pdf Grafik hali sportowej podczas akcji Lato w mieście 2020

 

pdf Obowiązek informacyjny dla osób uczestniczących w wydarzeniach  sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez CRS Bielany.

 

pdf Oświadczenie dla opiekunów grup podczas akcji „Lato w mieście 2020”

 

pdf Oświadczenie opiekuna wyrażające zgodę na uczestnictwo w akcji „Lato w mieście 2020”

 

pdf Regulamin Grup Zorganizowanych Korzystających z pływalni Centrum Rekreacyjno-Sportowego CRS Bielany

 

pdf Regulamin Grup Zorganizowanych Korzystających z Hali sportowej i boisk Centrum Rekreacyjno-Sportowego CRS Bielany

 

pdf Regulamin hali sportowej podczas akcji „Lato w mieście 2020”

 

pdf Regulamin pływalni przy ul. Conrada podczas akcji „Lato w mieście 2020”

 

pdf Regulamin pływalni przy ul. Lindego podczas akcji „Lato w mieście 2020”

 

pdf Regulamin ORLIKA podczas akcji „Lato w mieście 2020”

 

pdf Regulamin SYRENKI podczas akcji „Lato w mieście 2020”

 

pdf Ogólny regulamin akcji „Lato w mieście 2020”