Okazje mają z reguły tą cechę, że się z nich korzysta. Jedna z nich stanęła 2 października 2020 roku przed budynkiem CRS Bielany przy ulicy Lindego 20. Była adresowana do kobiet, a przybrała postać mammobusa.

Kobiety w wieku od 50 do 69 roku życia mogły dzięki temu wykonać bezpłatne badania mammograficzne. Były one przeprowadzane w mammobusie zaprojektowanym specjalnie dla potrzeb mammografii. Panie przed przystąpieniem do badania wypełniały specjalnie opracowaną ankietę, która zawierała informacje pozwalające na dokonanie przez lekarzy pełniejszej oceny wykonanych zdjęć. Wcześniej, aby zachować względy bezpieczeństwa i nie tworzyć sztucznych kolejek należało się zarejestrować na konkretną godzinę. Mammobus był dostępny już od godziny 9:00. Badania przeprowadzano do godziny 17:00. Odbywały się one w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Kolejne okazje do zbadania się mammografem nastąpią niebawem. Mammograf stanie ponownie przed CRS Bielany 2 listopada i 3 grudnia. Rejestracja telefoniczna będzie odbywać się pod numerami: 58 767 34 55 lub 58 767 34 77.