Decyzją Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego z dnia 3 maja 2020 został wprowadzony zakazu korzystania z gminnych obiektów sportu i rekreacji zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy, zakaz obowiązuje do dnia 18 maja 2020 r. Obiekty zamknięte będą do czasu uzyskania wytycznych sanitarnych GIS.