Limity osób, które będą mogły jednocześnie korzystać z danego obiektu, zostały dostosowane do ich powierzchni.

  • Powierzchnia do 300 m² – 12 os + 1 trener,
  • od 301 m² do 800 m²  – 16 os + 2 trenerów,
  • od 801 m² do 1000 m²  – 24 os. + 2 trenerów,
  • powyżej 1000 m² – 32 os. + 3 trenerów.

 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo w salach i halach sportowych będą obowiązywać zasady takie jak:

  • weryfikacja uczestników, zgłaszanie osób wchodzących na obiekt (zarządca),
  • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
  • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
  • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po użyciu,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
  • szczegółowe wytyczne Polskich Związków Sportowych dotyczące formuły prowadzenia zajęć

Pamiętajcie o obowiązku zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, w trakcie treningu nie ma obowiązku zakrywania twarzy).

 

koronawirus 18 maja 2020 3