Na pływalni CRS Bielany przy ulicy Lindego odbyły się 22 lutego pierwsze zawody pływackie z cyklu Grand Prix. Organizatorem był Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki.

W zawodach uczestniczyli zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 2008 roku. Zgłoszeń dokonywały kluby zarejestrowane w PZP. Zawody otworzył zastępca burmistrza dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk życząc młodym sportowcom sukcesów i satysfakcji, jaką daje uprawianie sportu.

W sumie wystartowało 159 zawodników reprezentujących 17 drużyn. Należy dodać, że każdy z zawodników może startować w dowolnej ilości konkurencji indywidualnych oraz w sztafecie. Dotyczy to  każdej edycji zawodów ligowych. Pierwszą konkurencją był dystans 50 metrów stylem klasycznym. Potem pokonywano dłuższe odcinki. Pływano stylem dowolnym, motylkowym i zmiennym. Na koniec rozegrano sztafety. Medale przyznawano za trzy pierwsze lokaty w każdej z konkurencji. Sześciu najlepszych zawodników i zawodniczek otrzymało również wyróżnienia w postaci dyplomów. Wśród wręczających medale był burmistrz dzielnicy Bielany Tomasz Mencina.

Dla ścisłości trzeba dodać, że w zawodach z cyklu Grand Prix punktowanych jest pierwsze 12 miejsc. Punkty uzyskane w rywalizacji służą do sporządzenia klasyfikacji indywidualnej i drużynowej w każdej z kategorii wiekowych. Z kolei klasyfikacja indywidualna sporządzana jest na podstawie punktów uzyskanych przez zawodnika we wszystkich edycjach zawodów ligowych, w których wziął udział. Dla każdej z kategorii wiekowych przewidzianych jest w 2018 roku 4 edycje, po dwie w każdym półroczu.