Dobiegła końca przerwa technologiczna na pływalni przy ulicy Conrada 6. Wyremontowany i gotowy na przyjęcie klientów obiekt wznowił działalność w poniedziałek, 16 lipca już od 6.00.

Odnowione zostały wszystkie pomieszczenia. Pomalowano ściany, zmieniono część płytek podłogowych i dokonano wielu prac konserwatorskich. Odbył się przegląd instalacji elektrycznej i wymiana części suszarek oraz lamp oświetleniowych. Dokładnie sprawdzono wentylację i węzeł cieplny oraz  przeprowadzono niezbędne naprawy. Została również spuszczona woda z basenu i oczyszczona niecka basenowa. Potem ponownie napełniono ją wodą.

Zmiany można dostrzec również przed budynkiem. Odnowione ławki i wypielęgnowana zieleń dodają obiektowi dodatkowych walorów estetycznych.