4 i 5 sierpnia na pływalni przy ul. Conrada 6 mieliśmy w ramach akcji „Lato w Mieście” pogadanki o bezpieczeństwie nad wodą. Dla nas bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze.
Dzieci usłyszały dużo ciekawych informacji na temat postępowania i zachowania nad wodą. Odbyła się również rozmowa na temat ewentualnych zagrożeń i sposobach ich unikania oraz zapobiegania.
Grupa dzieci na pływalni słucha pogadanki na temat bezpieczeństwa.
Grupa dzieci na pływalni słucha pogadanki na temat bezpieczeństwa.