W CRS Bielany rozpoczęliśmy akcję „Lato w Mieście”. Pani Dyrektor Anna Szymczak – Gałkowska przeprowadziła pogadankę na temat bezpieczeństwa, a następnie wraz z Anną Uzdowską Kierownikiem Pływalni rozdały drobne prezenty związane z bezpieczeństwem oraz plecaki z logo CRS Bielany.

Grupa dzieci stojących na płycie basenowej. Na przeciwko stoją dwie osoby dorosłe z prezentami dla nich.

Grupa pływających dzieci na pływalni.