W związku ze strajkiem nauczycieli uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość korzystania przez dzieci i młodzież szkolną z obiektów administrowanych przez Centrum Rekreacyjno – Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielan.

Pierwszeństwo korzystania z obiektów mają grupy zorganizowane oraz dzieci z opiekunami. Zasady korzystania z obiektów w trakcie akcji strajkowej określa regulamin zamieszczony poniżej. Wszyscy uczestnicy przed skorzystaniem z obiektu są zobowiązani do okazania legitymacji szkolnej oraz przedstawienia oświadczenia o wyrażeniu zgody do korzystania z obiektu podpisanego przez opiekuna prawnego. Grafiki dostępności obiektów w czasie akcji strajkowej dostępne są na stronie Biura Edukacji Urzędu Miasta.

 

Do pobrania:

 

pdf Oświadczenie

 

pdf Regulamin