Klęska żywiołowa nie jest czymś czego oczekujemy. Oglądanie zniszczeń dokonanych przez  ogień nie jest przyjemne nawet w telewizji. Dlatego tak duże znaczenie ma profilaktyka i wiedza, jak się w razie pożaru zachować.

Cel taki przyświecał zorganizowanemu 22 czerwca 2016 roku  szkoleniu przeciwpożarowemu w CRS Bielany. Udział w nim wzięli wszyscy pracownicy. Prowadzący zajęcia pouczył na co zwracać uwagę, aby nie doszło do zagrożenia pożarowego. Wyobraźnia w połączeniu z odpowiednią wiedzą i  ostrożnością  redukują bowiem  niebezpieczeństwo do minimum.
Nawet skrupulatna ostrożność nie chroni jednak w 100 procentach przed niebezpieczeństwem. Stąd szkolenie objęło też informacje, jak się w razie pożaru zachowywać, kogo i w jakiej kolejności powiadomić, jak współpracować z odpowiednimi służbami i jak sprawnie przeprowadzać ewakuację.
Wiedza jak przeciwdziałać panice, roztaczać opiekę nad potrzebującymi pomocy oraz zabezpieczyć cenne przedmioty może wydawać się bowiem abstrakcyjna, gdy zagrożenia nie widać. Staje się jednak niesamowicie użyteczna w godzinie próby.