19 marca na pływalni przy ulicy Conrada 6 odbyło się szkolenie z ratownictwa.  Jest to wydarzenie, które w przeszłości gościło na naszych pływalniach.

Szkolenie było realizowane przez Fundację Rejs Odkrywców. Ćwiczenia odbywały się m.in. na tratwach. Uczestnicy programu mieli od 12 do 19 lat. W większości była to młodzież z ośrodków socjoterapii.  Rejs stanowił nagrodę za ciężką pracę.

Chcąc popłynąć w rejs młodzi ludzie uczą się nie tylko żeglarskiej wiedzy. Pracują również jako woluntariusze i poprawiają oceny szkolne. Koszty udziału w rejsach dzieci i młodzieży pokrywa fundacja, działająca w oparciu o wolontariat i darowizny.

zawody pływackie zawody pływackie zawody pływackie zawody pływackie