Na obiektach CRS Bielany można trenować i wspaniale się bawić. Świadczą o tym również odbywające się tu imprezy sportowe. Tak duże zainteresowanie obiektem stawia jednak przed nami wymóg zachowania odpowiednich standardów. Jednym z nich jest dbałość o bezpieczeństwo.

Systematycznie przeprowadzane są szkolenia pracowników i próbne ewakuacje. Ostatnia ewakuacja odbyła się 23 września na terenie obiektu przy ul. Lindego 20 oraz 30 września na terenie pływalni przy ul. Conrada 6.
Udział w próbnej ewakuacji wziął cały personel oraz osoby w nim przebywające. Celem było sprawdzenie zachowania pracowników w sytuacjach zagrożenia oraz przygotowania do współpracy z przybyłymi na miejsce zdarzenia służbami ratowniczo – gaśniczymi. Przebywające w budynkach osoby skierowane zostały na zewnątrz. Po zakończeniu sprawdzono, czy wszyscy opuścili zagrożone miejsca.