18.05.2023 naszej hali sportowej odbyła się VII Bielańska Olimpiada Przedszkolaków, czyli Drużynowe Zabawy Lekkoatletyczne dla Przedszkolaków.

Brały w niej udział dzieci z bielańskich przedszkoli, w wieku 4 i 5 lat. Przedstawiciele przedszkoli sami dokonywali wyboru reprezentantów spośród uczniów przedszkola.

I miejsce przypadło dzieciom z przedszkola nr 327, II z przedszkola nr 346, a III z przedszkola nr 39.

Celem zawodów jest popularyzacja lekkiej atletyki wśród uczniów bielańskich przedszkoli, poprawa stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej dzieci, zachęcenie przedszkolaków do podejmowania aktywności fizycznej oraz rodziców do zainteresowania się prozdrowotną aktywnością fizyczną swoich dzieci.

Uczestnicy otrzymali nagrody: puchary, statuetki i dyplomy.

Serdecznie gratulujemy wszystkim małym zawodnikom 😊

VII Bielańska Olimpiada Przedszkolaków.