Wodny tor przeszkód na pływalni przy ul. Lindego 20 działa do niedzieli 26 lutego. Zapraszamy wszystkie dzieci do skorzystania!