Wykorzystaj wakacje i przypomnij sobie jak się pływa

Konsultacje pływackie w ramach Akcji „Lato w Mieście” w lipcu.

 

savoir vivre basenowy – co i jak i po co 😊 zobacz, że woda nie gryzie,

-Oswajanie z wodą,

-Oswajanie ze środowiskiem wodnym,

-Nauka nurkowania po przedmiot,

-Nauka samodzielnych skoków z różnych wysokości i pozycji,

-Nauka oddychania w wodzie,

-Zrozumienie i wykorzystanie środowiska wodnego,

-Nauka poruszania się na brzuchu i grzbiecie z przyborami i bez przyborów,

-Nauka ułożenia ciała w wodzie oraz generowania napędu z nóg i ramion,

-Nauka pokonania określonego dystansu bez użycia pomocy

-Zajęcia ok 45min

    

REGULAMIN

Konsultacji pływackich w CRS Bielany ul. Conrada 6

Regulamin uczestnictwa w zajęciach – konsultacjach w CRS Bielany – zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje wszystkich uczestników biorących udział w zajęciach.

  • Organizator: Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany.
  • Cel akcji: zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji, popularyzacja sportu i rekreacji, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, doskonalenie pływania.
  • Czas trwania akcji: od dnia 5 lipca 2021 roku do dnia 30 lipca 2021 roku

od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-14:00 uczestnicy indywidualni.

  • Uczestnicy akcji: uczniowie warszawskich szkół oraz uczniowie mający stałe miejsce zamieszkania w Warszawie, posiadający ważne legitymacje szkolne od 13 roku życia, poniżej 13 roku życia pod opieką osoby dorosłej (opiekun musi zakupić bilet zgodnie z cennikiem).
  • Zajęcia są nieodpłatne
  • W zajęciach mogą brać udział osoby:
    • dzieci w wieku od lat 7 do 13 pod opieką osoby pełnoletniej, których opiekunowie prawni potwierdzili brak przeciwwskazań do udziału w zajęciach na pływalni.
    • Dzieci powyżej 13 roku życia, których opiekunowie prawni potwierdzili brak przeciwwskazań do udziału w zajęciach na pływalni.
  • Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w zajęciach jest akceptacja poniższego regulaminu, regulaminu akcji „Lato w Mieście 2021” oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia zajęć wymagających wzmożonego wysiłku fizycznego.
  • Rzeczywisty czas jednych zajęć to ok 45 min.
  • Zapisy na naukę pływania odbywają się drogą telefoniczną w recepcji pływalni minimum dzień wcześniej – 22 6338680 w. 101
  • Zajęcia na pływalni mogą odbywać się w grupach nie przekraczających 6 osób na jednego instruktora wg ustalonego rozkładu zajęć.
  • Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania poleceń instruktorów, trenerów oraz ratowników Pływalni.
  • Za bezpieczeństwo osób biorących udział w kursie odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia instruktor, a w innych pomieszczeniach pływalni np. szatnie – opiekunowie.
  • Uczestnik przed rozpoczęciem zajęć podpisuje Regulamin w raz z RODO akceptując tym samym powyższy regulamin.

Grafika z przewagą kolorystyki niebieskiej z następującą informacją: Wykorzystaj wakacje i przypomnij sobie jak się pływa Konsultacje pływackie w ramach Akcji „Lato w Mieście” savoir vivre basenowy – co i jak i po co 😊 zobacz, że woda nie gryzie, • Oswajanie z wodą, • Oswajanie ze środowiskiem wodnym, • Nauka nurkowania po przedmiot, • Nauka samodzielnych skoków z różnych wysokości i pozycji, • Nauka oddychania w wodzie, • Zrozumienie i wykorzystanie środowiska wodnego, • Nauka poruszania się na brzuchu i grzbiecie z przyborami i bez przyborów, • Nauka ułożenia ciała w wodzie oraz generowania napędu z nóg i ramion, • Nauka pokonania określonego dystansu bez użycia pomocy • Zajęcia ok 45min